Đảng bộ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận: "Nói đi đôi với làm"

Thứ Năm, 22/12/2016, 08:19 (GMT+7)

BHG - Đánh giá kết quả thực hiện năm 2016 của Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; luôn có môi trường “Xanh, sạch, đẹp”, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Kết quả đó được khẳng định khi đơn vị được Bộ Tư lệnh BĐBP công nhận là đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2016.

Để có được thành tích đó, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận được khẳng định thực hiện tốt nhiệm vụ giao. Đặc biệt trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Đồn đã xây dựng Kế hoạch  quán triệt, phổ biến cho đảng viên, quần chúng về việc thực hiện Chỉ thị. Sau khi được quán triệt Chỉ thị, các chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị đã nhận thức đầy đủ nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; đưa việc “học tập”, “làm theo” vào nền nếp, trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trước hết là người đứng đầu. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

		Vườn rau xanh của các chú bộ đội Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận.	Ảnh:  Vũ Đặng Nguyên Hạnh, lớp 2A Tiểu học Hồng Quân (TPHG)
Vườn rau xanh của các chú bộ đội Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận. Ảnh: Vũ Đặng Nguyên Hạnh, lớp 2A Tiểu học Hồng Quân (TPHG)

Cùng với thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Đồn đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành cơ sở trong tỉnh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là Bí Thư các Chi bộ, trưởng các bộ phận nhận thức đúng đắn việc tăng cường giám sát thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; giữ vững kỷ cương; nguyên tắc kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt hơn, chặt chẽ hơn; đồng thời phát huy tốt nhất tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các đồng chí Bí thư, Chính trị viên, Đồn trưởng đến các Bí thư Chi bộ, trưởng các bộ phận đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, gắn với chức trách nhiệm vụ của mình, chủ động xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo đúng tiến độ, các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế. Việc vây dựng kế hoạch, giải pháp của các cá nhân, được thông qua Đảng ủy, Chi uỷ, Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến, sau đó hoàn chỉnh và triển khai thực hiện.

Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, Đảng bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)  Chỉ thị số 09-CT/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về “Đổi mới tác phong, lề lối làm  việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh” và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì “Nói đi đôi với làm”, “Nêu gương bằng hành động”, nhất là thực hiện vai trò “nêu gương” của chỉ huy, cấp trên phải làm gương cho cấp dưới noi theo. Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ với tinh thần dân chủ, thắng thắn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện các chỉ thị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, cho biết: Đảng bộ Đồn đã vận dụng sáng tạo vào thực tế đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đaọ và triển khai thực hiện sát hợp, đạt được hiệu quả thiết thực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi, Đảng bộ ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thường xuyên Xây dựng đơn vị VMTD gắn với thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, gắn bó với nhân dân.  Kế hoạch trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thủy cũng cho biết:  Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của trên, căn cứ thực tế đặc điểm tình hình đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chủ động rà soát bổ sung hoàn thiện các quy định về nêu gương trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp lãnh, chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo sát với thực tế tình hình đơn vị.

Hoa Sim

.