Quang Bình học tập và làm theo lời dạy của Bác

Thứ Tư, 04/02/2015, 08:10 (GMT+7)

HGO- Ký ức ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang 3.1961 còn đọng mãi trong lòng cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm, giờ đây nhớ lời dạy của Người không riêng đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Quang Bình từ một huyện mới được chia tách từ huyện Bắc Quang năm 2003 còn nhiều khó khăn, hơn 10 năm với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, nay đã được xây dựng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, vươn mình thành một huyện động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Trong ảnh: Bà con nông dân xã Xuân Giang gieo trồng cây vụ Đông.
Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo. Trong ảnh: Bà con nông dân xã Xuân Giang gieo trồng cây vụ Đông.

Với một huyện đặc thù như vậy, nên khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Quang Bình có những thuận lợi về sự hòa quyện của “Ý Đảng lòng dân”. Thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy Quang Bình đã xây dựng kế hoạch, thành lập bộ phận giúp việc, ban hành quy chế làm việc của bộ phận giúp việc và nhiều văn bản khác để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 65/65 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch nêu gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống. Kết quả cho thấy thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trở nên thân thiện, có trách nhiệm cao hơn. Hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà từng bước được ngăn chặn. Tình trạng vi phạm giờ hành chính, uống rượu, bia trong giờ làm việc giảm hẳn. 

Đảng bộ huyện Quang Bình luôn quan tâm gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, đồng thời xác định việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị là cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan. Như xã, thị trấn gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, công tác xã hội hóa xây dựng hệ thống giao thông quy mô nhỏ... Ở cơ quan hành chính tập trung nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại cấp sổ đỏ, xây dựng cơ sở hạ tầng; đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hàng năm, các tổ chức cơ sở Đảng ở Quang Bình đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký “Làm theo Bác” với những nội dung phù hợp. BTV Huyện ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện học tập chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Nhìn vào thực tế cho thấy, trong năm 2014 cán bộ, đảng viên, các LLVT và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đi vào những việc làm cụ thể thiết thực, từng đảng viên và các tổ chức Đảng đã xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như: Phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới. Duy trì phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chủ động trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, trong đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, chấp hành nghiêm Luật Giao thông... đã góp phần vào xây dựng huyện Quang Bình ngày càng giàu đẹp văn minh.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã chủ động triển khai nhiều phong trào mới thiết thực. Ở các cơ sở xã, thị trấn xuất hiện phong trào Hội Cựu chiến binh với phong trào phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo; Hội Phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch”. Ở các chi bộ cơ quan tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm. Ở khối trường học, các nhà trường đã biết gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào dạy tốt, học tốt. Không chỉ ở lĩnh vực giáo dục, các lĩnh vực thể thao, văn hóa văn nghệ của huyện đã phát triển đúng hướng. Những môn nghệ thuật truyền thống như múa hát, nhảy lửa, đẩy gậy của đồng bào Pà Thẻn và của các dân tộc khác được bảo tồn phát huy.  

Trao đổi với chúng tôi về những kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/T.Ư của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Sức lan tỏa của cuộc vận động rất lớn, điều này đã nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu quả trong điều hành của các cấp chính quyền. Huyện đã lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015”. 

Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ở Quang Bình vẫn còn những hạn chế khuyết điểm như: Một số ít tổ chức cơ sở Đảng triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác còn hình thức, chưa có nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Có Đảng bộ việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa chọn được các mô hình, các chuyên đề để chỉ đạo điểm nên hiệu quả chưa cao. Một số đơn vị, việc thu hút thế hệ trẻ tham gia vào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, còn nhiều bất cập, thiếu chủ động, sáng tạo. 

Bài học kinh nghiệm mà Quang Bình rút ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị là phải chủ động tìm ra mô hình hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Luôn coi trọng phát huy sức mạnh của cơ sở, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện lề lối làm việc, thực hiện đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện tôn vinh nhân rộng những điển hình, những cách làm sáng tạo. Chú trọng việc giáo dục, vận động làm theo tấm gương Bác trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ.

HIẾN CHƯƠNG

.