Bảo hiểm Xã hội huyện Xín Mần: Học và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua

Thứ Năm, 12/02/2015, 08:32 (GMT+7)

BHG - Việc “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân; trong đó có cán bộ, CCVC Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Xín Mần. Những năm qua, BHXH huyện Xín Mần đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.        

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật. BHXH huyện Xín Mần đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho các đối tượng và người lao động; BHXH huyện Xín Mần luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu được ngành giao. Do vậy, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2013 có 4.871 đối tượng tham gia với tổng số thu 33.943,3 triệu đồng; năm 2014 đối tượng tham gia là 4.887 với tổng số thu dự kiến 36.500 triệu đồng...

Cán bộ, viên chức BHXH huyện Xín Mần giúp dân xây dựng NTM tại xã Thèn Phàng.
Cán bộ, viên chức BHXH huyện Xín Mần giúp dân xây dựng NTM tại xã Thèn Phàng.

Việc “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được BHXH huyện Xín Mần xác định là công việc thường xuyên của đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên và CCVC của đơn vị đều được học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác; xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế của cơ quan. Qua đó, đã góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong đơn vị được nâng lên. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua do T.Ư, tỉnh, huyện và ngành phát động và được tổ chức, triển khai tới toàn thể cán bộ, CCVC, lao động trong toàn cơ quan. Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của mỗi cán bô, đảng viên, CCVC - lao động; tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi mặt công tác, thúc đẩy mạnh mẽ; động viên, khuyến khích cán bộ, CCVC vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong lao động, học tập và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, CCVC, lao động trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, CCVC ngành BHXH; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong đóng góp sức lực và trí tuệ của mỗi cán bộ, CCVC trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tình thần đoàn kết, thống nhất, tính trung thực, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những năm tiếp theo, BHXH huyện Xín Mần tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng các chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC; đồng thời thông qua các đoàn thể trong đơn vị để tuyên truyền, vận động toàn thể CCVC trong đơn vị về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. 

Với những kết quả đã đạt được, liên tục trong nhiều năm, BHXH huyện Xín Mần đã được nhận những phần thưởng cao quý, đó là: Tập thể Lao động tiên tiến, xuất sắc; được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc BHXH tỉnh, UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện khen thưởng.

Kim Ngân

.