123
Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Báo Hà Giang điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Bảy, 27/09/2014, 09:41 (GMT+7)

HGĐT- Nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2014, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo động lực to lớn, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Với những kết quả đạt được, năm 2014 LLVT tỉnh đã có 41 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp khen thưởng, biểu dương.


Để có được những kết quả đáng tự hào đó, ngay từ đầu năm 2014, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh, với quan điểm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau” và phương châm: “Hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm hạt nhân tổ chức thực hiện”. Trọng tâm là việc “Làm theo” tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Xây dựng Đảng TSVM; Sửa đổi lối làm việc; Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng Đảng bộ TSVM; thực hiện nhiệm vụ QS-QP; phong trào TĐQT, phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Cuộc vận động 50: Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện...


Đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ ngày càng thấm dần, thấm sâu và trở thành nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức, cá nhân trong đơn vị. 100% cán bộ chủ trì các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện nghiêm kế hoạch “Tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực sự là gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. 100% đảng viên có “Sổ tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hàng tháng đăng ký từ một đến hai việc làm cụ thể, tập trung khặc phục những khâu yếu, mặt yếu, gắn với chức trách nhiệm vụ từng người. Hàng tháng trong sinh hoạt chi, Đảng bộ đều có phần kiểm điểm, đánh giá về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, các chi, Đảng bộ làm tốt việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nắm chắc tình hình thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và kế hoạch rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng cá nhân, gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực công tác, sinh hoạt, mối quan hệ và thu nhập; quản lý cả về số lượng và chất lượng đảng viên... Thực hiện nghiêm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76 của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú.


Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn tập trung chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức: Đoàn thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ, Hội đồng quân nhân. Qua đó, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ trong đơn vị, giữa đơn vị với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, “Tháng dân vận”, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, thắt chặt tình quân dân cá nước. Trong năm 2014, thi đua thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đã giúp nhân dân 3.568 ngày công xây dựng, tu sử 6,5 km kênh mương thủy lợi, 17 km đường giao thông; xóa đói, giảm nghèo 78 hộ; tham gia trồng 68 ha rừng. Thực hiện chương trình 12 quân dân y kết hợp, khám chữa bệnh cho nhân dân được 2.543 lượt người; cấp thuốc miễn phí trị giá 35 triệu đồng... Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội: Đã chi trả cho trên 6.000 đối tượng theo Quyết định 142 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 25 tỷ. Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ, các đối tượng chính sách, trị giá hơn 48 triệu đồng; tham gia ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Ngày vì người nghèo, quỹ nghĩa tình đồng đội, quỹ khuyến học, phòng chống bão lũ, nạn nhân chất độc da cam... Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Chi nhánh Viettel Hà Giang tổ chức hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại 3 xã: Nàn Sỉn, Chí Cà, Xín Mần, huyện Xín Mần, với các hoạt động như: Tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà các hộ gia đình, tặng trang thiết bị y tế cho các trạm xá xã, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về nếp sống vệ sinh, phòng bệnh, vệ sinh môi trường và dân số kế hoạch hóa gia đình... tổng trị giá trên 120 triệu đồng, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.


Đại tá: Phạm Văn Vĩnh (CNCT - Bộ CHQS tỉnh)
.