"Vũ điệu trên lửa của người Pà Thẻn"

Thứ Năm, 14/11/2019, 09:19 (GMT+7)

 

"Vũ điệu trên lửa của người Pà Thẻn" tại Lễ hội nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn của huyện Quang Bình, năm 2019. Ảnh: Chu Việt Bắc

 

.