Màu xanh rau vụ Đông ở xã biên giới Thàng Tín

Thứ Ba, 29/10/2019, 18:56 (GMT+7)

 

Màu xanh của rau vụ Đông ở xã biên giới Thàng Tín, Hoàng Su Phì. Ảnh: Việt Bắc
Màu xanh rau vụ Đông ở xã biên giới Thàng Tín, Hoàng Su Phì.             Ảnh: Việt Bắc

 

.