Hoàng Su Phì được mùa thảo quả

Thứ Sáu, 25/10/2019, 18:16 (GMT+7)

BHG - Hoàng Su Phì được mùa thảo quả (người dân xã Nậm Dịch sấy thảo quả)

Ảnh: Chu Việt Bắc
Ảnh: Chu Việt Bắc

 

.