Vũ điệu Lô Lô ở thôn Sảng Pả, thị trấn Mèo Vạc

Thứ Năm, 04/07/2019, 11:00 (GMT+7)

 

 Vũ điệu Lô Lô ở thôn Sảng Pả, thị trấn Mèo Vạc. ảnh: Minh Đức
Vũ điệu Lô Lô ở thôn Sảng Pả, thị trấn Mèo Vạc. ảnh: Minh Đức

 

.