Cột đá Thạch Sơn Thần tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ)

Thứ Sáu, 21/12/2018, 10:14 (GMT+7)

 

Cột đá Thạch Sơn Thần tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ). Ảnh:  Đức Cường
Cột đá Thạch Sơn Thần tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ). Ảnh: Đức Cường

 

.