Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng nông thôn mới Thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên)

Thứ Bảy, 23/06/2018, 18:02 (GMT+7)

 

Ảnh: Minh Ty
Ảnh: Minh Ty

 

.