Chùm ảnh: Vùng đất những thửa ruộng bậc thang vào vụ

Thứ Tư, 06/07/2016, 16:01 (GMT+7)

 

Buổi sớm ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì).
Buổi sớm ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì).

 

Bản Phùng (Hoàng Su Phì) vào vụ.

Ruộng bậc thang ở Quảng Ngần (Vị Xuyên).
Ruộng bậc thang ở Quảng Ngần (Vị Xuyên).

 

Người dân Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì) xuống đồng.
Người dân Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì) xuống đồng.

MINH TY (Vị Xuyên) 

.