Ngôi nhà được lấy làm bối cảnh trong phim "Chuyện của Pao" ở xã Sủng Là (Đồng Văn)

Thứ Ba, 11/08/2015, 10:20 (GMT+7)

 

Ngôi nhà được lấy làm bối cảnh trong phim
Ngôi nhà được lấy làm bối cảnh trong phim "Chuyện của Pao" ở xã Sủng Là (Đồng Văn).

 

.