70 năm mang ý nguyện dân tộc

Thứ Hai, 28/12/2015, 09:12 (GMT+7)
Đại diện cho nhân dân, 70 năm qua, QH là tấm gương phản ánh tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của người Việt Nam. Khát vọng ấy hướng về hòa bình, hạnh phúc; nguyện vọng ấy gửi vào no ấm, giàu mạnh, công bằng, văn minh. QH lấy đó là mục tiêu phấn đấu không ngừng nghỉ trên con đường phụng sự dân tộc.

Bộ phim tài liệu 70 năm QH Việt Nam gồm 3 tập, do Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, tái hiện chặng đường 70 năm qua của QH Việt Nam. Phim dự kiến phát sóng vào 20h10 các ngày 22, 23, 24.12, trên kênh VTV1.

Khát vọng độc lập - dân chủ

Sự kiện toàn dân đi bỏ phiếu bầu QH đầu tiên ngày 6.1.1946 là dấu ấn quan trọng trong lịch sử đất nước, thể hiện tư thế làm chủ của người dân nước Việt độc lập sau những năm tháng dài bị kìm kẹp dưới ách thực dân, phong kiến. Thành công của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên như bước mở đường quan trọng cho sự hình thành, củng cố bộ máy lập pháp, và rộng hơn là cả hệ thống chính trị của nước ta, được xây dựng trên nguyện vọng, ý muốn của toàn thể nhân dân.

Tập 1 của bộ phim tái hiện giai đoạn 1946 - 1975, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào quy tụ ý chí của toàn dân, tiến tới phát huy sức mạnh đoàn kết của muôn triệu người dân nước Việt trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, sau đó là 2 cuộc trường kỳ kháng chiến bảo vệ nền độc lập, chống lại sự xâm lược và ách thống trị của ngoại bang. Góp sức vào công cuộc to lớn đó, từ sự ra đời cơ cấu tổ chức của Đại hội Quốc dân năm ấy, đến việc thành lập QH nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và chặng đường sau này, QH đã cùng Chính phủ thực hiện những sách lược lớn của cách mạng, kêu gọi nhân dân hăng hái diệt giặc đói, giặc dốt, chi viện cho miền Nam kháng chiến, chuẩn bị sức lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đạo diễn Bùi Tuấn: Hoạt động của QH giai đoạn này đã diễn ra trong không khí chung của đất nước với khát vọng độc lập - dân chủ, khát khao thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu. Thực tế ấy đã thôi thúc các ĐBQH phải suy tư nhiều hơn trước những câu hỏi của thời cuộc. Để rồi từ đây, QH sẽ nỗ lực hơn trong sự nghiệp cùng với Đảng và Chính phủ thực hiện những đổi thay lớn về đường lối phát triển kinh tế và điều hành đất nước.


Đoàn làm phim trao đổi với ĐBQH Khóa I Ngô Thị Huệ

Đổi mới và hội nhập

Đất nước bước sang thời bình với những đòi hỏi mới, thách thức mới, QH cũng đặt mình trong dòng chảy chung, đấu tranh chống lại những cái cũ, cái trì trệ làm chậm bước phát triển. Đó là nội dung tập 2 Đổi mới và hội nhập, từ năm 1975 đến hết Khóa XII, trong đó nhấn mạnh giai đoạn 30 năm Đổi mới.

Guồng quay của đổi thay, của những cách làm mới, làm khác, của cách quản lý cải tiến, tôn trọng và khai thác tiềm lực, tạo điều kiện cho tiềm năng trong xã hội phát triển. Vận hành tích cực với guồng quay lớn đó, QH cũng chuyển đổi, nâng mình cao hơn, đưa ra nhiều quyết sách, cùng với Đảng và Chính phủ vận hành tốt con đường Đổi mới. Hiến pháp 1992 được QH Khóa VIII thông qua đã thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, tạo nền tảng cho QH tiếp tục xây dựng, thông qua những văn bản pháp luật mới, kịp thời đáp ứng, phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước. Khi nước ta chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới của thời đại, QH đã thông qua nghị quyết giao Chính phủ nghiên cứu thực hiện 5 đầu tư xây dựng cơ bản quan trọng mang tầm chiến lược. Đó là chương trình khí điện đạm, dự án lọc dầu số 1, chương trình kiểm soát lũ đồng bằng sông Cửu Long, dự án trồng 5 triệu hecta rừng, dự án xa lộ Bắc Nam… Nguồn sinh khí mới, sức mạnh mới đã truyền thêm cảm hứng cho những người đại biểu nhân dân; bám sát nhân dân, gần gũi để lắng nghe tâm tư, tình cảm, sự đồng thuận, hưởng ứng và cả những bức xúc, băn khoăn vẫn còn đây đó, để có những đóng góp vào các vấn đề quan trọng của đất nước, tất cả vì sự vững mạnh của thể chế và hạnh phúc, no ấm của nhân dân.

Tập 3 dành trọn để nói về những dấu ấn của QH Khóa XIII. Với nỗ lực đổi mới, trong nhiệm kỳ qua, QH đã đạt được nhiều thành tựu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng với nhân dân cả nước vượt qua nhiều khó khăn để đạt được các mục tiêu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Trong đó, 2 điểm nhấn quan trọng là việc QH thông qua Hiến pháp 2013 và tổ chức thành công Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 tại Hà Nội, thể hiện tinh thần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng của Quốc hội nước ta, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Hiến pháp 2013 tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

“Chúng tôi không tham vọng gói trọn đầy đủ, chi tiết lịch sử 70 năm QH Việt Nam trong 3 tập phim, mà chỉ là những dấu mốc, những thành quả quan trọng, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về QH Việt Nam. Kết nối ý Đảng với lòng dân, cộng hưởng và kiểm chứng những chủ trương, đường lối của đất nước với thực tế áp dụng vào đời sống xã hội, QH đã ngày càng thúc đẩy mình phát triển và đổi mới” - đạo diễn Bùi Tuấn nói.

http://www.daibieunhandan.vn

 

.