Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020 trên các lĩnh vực cụ thể: Công tác nội chính và đối ngoại

Thứ Ba, 06/09/2016, 07:40 (GMT+7)

1. Quốc phòng – an ninh

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020

- Xây dựng tỉnh Hà Giang thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục thực hiện, cụ thể hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đầu tư các công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và các chương trình, đề án về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP-AN) trên địa bàn.

- Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh. Xây dựng QĐND, CAND theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

- Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân hàng năm đảm bảo về số lượng, chất lượng.

- Chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và công an viên, bảo đảm cho lực lượng đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra ngay tại cơ sở.

- Chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và nguyên trạng đường biên giới quốc gia; nâng cao năng lực dự báo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giành thắng lợi trong mọi tình huống; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

- Thực hiện tốt phương châm phát triển KT-XH gắn với đảm bảo quốc QP-AN. Tiếp tục đầu tư các công trình quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và các chương trình, đề án về nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại về QP-AN, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên Quốc gia, trên tuyến biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

- Tăng cường công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là ở địa bàn trọng yếu về QP-AN, trung tâm KT-XH, khu vực biên giới.

2. Công tác tư pháp

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020

- Đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tư pháp nhưng không ảnh hưởng tới tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ; phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, công luận và nhân dân đối với hoạt động tư pháp.

- Chú trọng đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử, xác định rõ hơn vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người được tham gia tố tụng, bảo đảm tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, coi đây là khâu đột phá của hoạt động tư pháp; phấn đấu giảm tỷ lệ thấp nhất án bị hủy, bị sửa sai do lỗi chủ quan của thẩm phán;...

- Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, đặc biệt là điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán viên, hội thẩm nhân dân theo hướng đủ về số lượng, đáp ứng tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn, năng lực công tác,...

(Còn nữa)

BTV(Theo Đề cương tuyên truyền của BTG Tỉnh ủy)

.