Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020 trên các lĩnh vực cụ thể: Lĩnh vực văn hóa – xã hội

Thứ Ba, 30/08/2016, 08:33 (GMT+7)

1. Giáo dục – Đào tạo

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường, kiên cố hoá trường, lớp học. 

- Khuyến khích phát triển các mô hình trường chất lượng cao, ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng các trường nội trú, bán trú, phát triển các trường tư thục, tăng tỷ lệ học sinh giỏi các cấp nhất là đối với học sinh giỏi cấp quốc gia. - Chú trọng đào tạo và thu hút nguồn nhân lực đủ khả năng tiếp cận khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

-Coi trọng việc hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở thực hiện sát nhập 03 trung tâm (dạy nghề, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp) trên địa bàn cấp huyện theo Nghị quyết của Chính phủ; tăng cường việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông và sau phổ thông.

2. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 - 2020

- Thực hiện tốt công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa tỉnh theo hướng hiện đại; nâng cấp, mở rộng hệ thống bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực; xây dựng Trung tâm Kiểm dịch biên giới; khuyến khích phát triển y học cổ truyền và các dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân.

- Thực hiện tốt việc đánh giá y đức của đội ngũ y, bác sỹ, chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân của các đơn vị y tế tuyến huyện, tuyến xã để bố trí, sắp xếp lại theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động, điều chỉnh chức năng một số trạm y tế xã nhất là các xã gần các Trung tâm y tế huyện, tỉnh.

- Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ; làm tốt việc luân chuyển, tăng cường bác sỹ về công tác tại các trạm y tế xã; phát triển mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc; duy trì và mở rộng các loại hình bảo hiểm y tế,... đảm bảo mọi người dân đều tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản với chất lượng ngày càng cao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về vệ sinh, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về dân số, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết và sinh con thứ 3 trở lên, các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

(Còn nữa)

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.