Bối cảnh thực hiện Nghị quyết

Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV

Thứ Sáu, 22/07/2016, 18:38 (GMT+7)

BHG- Về thời cơ, thuận lợi

Toàn tỉnh bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với những thành tựu đạt được về sự ổn định chính trị, xã hội và kinh tế có bước phát triển khá trong giai đoạn 2005 - 2010.

Hà Giang luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ bằng những chủ trương, kết luận và định hướng cụ thể để xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực. Đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn năng động, sáng tạo trong đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và các địa phương phía Trung Quốc gắn với xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội...

Về khó khăn, thách thức

Ảnh hưởng của suy thoái của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước suy giảm ngay từ thời kỳ đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; việc thực hiện một số giải pháp trong tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu thị trường tài chính, chính sách tiền tệ chặt chẽ, phần lớn nguồn vốn đầu tư của tỉnh đều dành cho thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Những bất ổn về chính trị, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ trên thế giới và trong khu vực, những diễn biến phức tạp trên Biển Đông đều có những tác động bất lợi cho kinh tế của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh, lợi dụng địa hình biên giới, vấn đề dân tộc, tôn giáo, trình độ dân trí và kinh tế khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” nhằm chống phá ta; tình hình thiên tai (hạn hán, rét hại, lũ quét, sạt lở,...) xảy ra hằng năm gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

(Còn nữa)

BTV (Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.