Hà Giang

Hoàng Su Phì cải cách hành chính Vì nhân dân phục vụ”

09:32, 02/03/2022

BHG - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được huyện Hoàng Su Phì đặc biệt quan tâm bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung từ cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử… nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp, người dân.

Công an huyện Hoàng Su Phì cử cán bộ tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực ngành tại Bộ phận một cửa của huyện. 		    Ảnh: Tư liệu
Công an huyện Hoàng Su Phì cử cán bộ tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực ngành tại Bộ phận một cửa của huyện. Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Thèn Ngọc Minh cho biết: Với phương châm “Nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả công vụ”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác CCHC. Huyện đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách TTHC, đổi mới cơ chế một cửa, triển khai chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước… Đặc biệt, Hoàng Su Phì có nhiều sáng kiến, giải pháp về cải cách TTHC như: Áp dụng CNTT trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hệ thống MTTQ; giải pháp huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển và thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025…

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Duy trì hoạt động hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 24 xã, thị trấn. Năm 2021, bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận 3.268 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 9.680 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết, trả đúng hạn đạt trên 98%. Thực hiện công khai TTHC đầy đủ theo quy định với 240 TTHC, đạt 100%. Công khai địa chỉ, số điện thoại, hòm thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Chị Hoàng Thị Thủy, thị trấn Vinh Quang chia sẻ: Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung các đầu mối giải quyết TTHC từ các phòng, ban chuyên môn về một đầu mối tại UBND các cấp thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đem đến cho người dân chúng tôi sự thuận tiện hơn trước rất nhiều. Không còn tình trạng người dân, doanh nghiệp phải cầm hồ sơ đi từ cơ quan này tới cơ quan khác, phải qua nhiều phòng, ban mới có kết quả cuối cùng. Với cơ chế một cửa hiện nay, người dân có nhu cầu giải quyết TTHC chỉ cần nộp hồ sơ và nhận kết quả ngay tại Bộ phận một cửa. Thái độ, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ các cấp cũng ngày càng tận tình, chu đáo.

Công tác cải cách công vụ cũng được huyện đặc biệt chú trọng. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; quy hoạch, bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc. Thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; thực hiện tinh giản biên chế, giải thể đơn vị trực thuộc theo quy định. Hiện nay, số phòng chuyên môn của huyện là 12 phòng, giảm 1 phòng so với năm 2020.

Xác định việc xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa nền hành chính, huyện thành lập Ban điều hành chuyển đổi số cấp huyện. Chỉ đạo tăng cường giải quyết công việc, xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số, các phần mềm để trao đổi thông tin, họp trực tuyến. Đến nay, 100% các cơ quan, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-ioffice, phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, CCVC, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản công… Tỷ lệ văn bản điện tử có chữ ký số của tổ chức được phát hành đạt 94,68%. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. Năm 2021, Bộ phận một cửa huyện tiếp nhận 1.889 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 57,8%; trong đó 145 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 1.744 hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Các hồ sơ đều được giải quyết kịp thời, đúng hạn.

“Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về công tác CCHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân” – Chủ tịch UBND huyện, Thèn Ngọc Minh cho biết thêm.

NGUYỄN PHƯƠNG

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cải cách hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ

BHG - Những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, hành chính công, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, đơn giản hóa, giảm bớt thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

31/08/2021
Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Sáng 30.9 diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Bộ, ngành T.Ư; đại biểu tại điểm cầu các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh ta, có lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

30/09/2020
Công an tỉnh Hà Giang xếp thứ 6/63 Công an các tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

BHG - Ngày 29.10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư công bố xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an nhân dân (CAND) năm 2021. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh có lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị chuyên môn.

29/10/2020
Điện lực Bắc Mê chuyển biến tích cực thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

BHG - Thời gian qua, Điện lực Bắc Mê đẩy mạnh tuyên truyền, đạt nhiều chuyển biến tích cực trong việc thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian, giúp người sử dụng điện giảm thời gian đi lại và thuận lợi trong giao dịch.

28/08/2021