Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Thứ Tư, 24/02/2021, 11:30 (GMT+7)

BHG - Ngày 22.2.2021, Chủ tịch UBND tỉnh ra Thông báo số 29/TB-UBND về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể phản ánh, kiến nghị về các nội dung: Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; Giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Ảnh: Minh Châu)
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang (Ảnh: Minh Châu)

Các phản ánh, kiến nghị cần phải sử dụng tiếng Việt, ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân để thuận tiện trao đổi. Phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, giải đáp pháp luật sẽ không được tiếp nhận.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo 2 địa chỉ sau:

1. Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Gửi qua chuyên mục “Phản ánh, kiến nghị” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

2. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Số 519, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Số điện thoại: 02193.502.888.

Thư điện tử: kstthc.vpubnd@hagiang.gov.vn.

Minh Châu (tổng hợp)

.