Hà Giang

"Cánh tay" đắc lực của cấp ủy

23:16, 12/02/2021

BHG - Văn phòng Tỉnh ủy là trung tâm thông tin tổng hợp, “cánh tay” đắc lực phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; trực tiếp, thường xuyên là BTV, Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc. Với quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phạm Đình Kiên trao đổi công việc với phòng nghiệp vụ.
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phạm Đình Kiên trao đổi công việc với phòng nghiệp vụ.

Dấu ấn tham mưu, phục vụ

Hiện nay, Văn phòng Tỉnh ủy có 69 cán bộ, công chức, người lao động với 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Để làm tròn sứ mệnh chính trị được giao, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng văn bản theo hướng khoa học, ngắn gọn, có tính tổng hợp, bao quát cao; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, cơ quan, đơn vị hữu quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực để đảm bảo thông tin thường xuyên, kịp thời phục vụ cấp ủy tỉnh.

Trên cơ sở chương trình công tác trọng tâm của BTV Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chủ động trong công tác tham mưu, tổng hợp, đảm bảo các điều kiện, phục vụ kịp thời công tác đối nội, đối ngoại của cấp ủy; tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, buổi làm việc của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh với các bộ, ban, ngành T.Ư, các ban, ngành của tỉnh một cách chu đáo, kịp thời. Mặt khác, phối hợp, tham mưu xây dựng lịch công tác tuần, tháng của Thường trực Tỉnh ủy; xác định nội dung chương trình họp Thường trực Tỉnh ủy hàng tuần, họp BTV Tỉnh ủy hàng tháng, họp BCH Đảng bộ tỉnh hàng quý và các hội nghị chuyên đề khác. Hơn nữa, còn chủ động tham mưu xây dựng cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị bằng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, trình Thường trực cấp ủy cho ý kiến, phê duyệt, ban hành triển khai thực hiện…

Trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác tham mưu, phục vụ. Nổi bật là tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày của tỉnh; phối hợp tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình hành động, Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Không những vậy, đơn vị còn phối hợp tổ chức thực hiện tốt các sự kiện lớn, trọng đại của tỉnh, đảm bảo an toàn, trang trọng, điển hình như: Liên hoan ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; Lễ Kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Lễ hội “Hoa Tam giác mạch” lần thứ VI…

Cùng với kết quả trên, đơn vị còn tham mưu, xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, tiếp tục đưa ứng dụng CNTT trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần cải cách hành chính (CCHC), đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Ấn tượng hơn, 2 đề tài khoa học về bài trừ một số tập tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số và giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh mà Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp, tham mưu tổ chức thực hiện được kỳ vọng tạo dấu ấn đột phá trong sự phát triển toàn diện của tỉnh…

Không ngừng đổi mới

Để đảm bảo thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh CCHC, ứng dụng đồng bộ, khép kín quy trình xử lý văn bản trên mạng; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc quản lý văn bản đi, đến, quản lý chặt chẽ tài liệu, hồ sơ lưu, bảo quản an toàn con dấu của cấp ủy tỉnh.

Đặc biệt, đơn vị đã lãnh đạo thực hiện theo hướng chuyên nghiệp về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; tiếp nhận, đăng ký, chuyển giao, xử lý văn bản đi, đến chặt chẽ, không để chậm việc, sót việc, bảo mật thông tin, tài liệu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Đồng thời, đảm bảo thường trực công tác cơ yếu để chuyển, nhận các điện mật, công văn đi, đến phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Mặt khác, triển khai thực hiện hiệu quả phần mềm Hệ thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes, tích hợp chữ ký số trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice trong gửi, nhận văn bản; số hóa 100% văn bản đi, đến; lưu trữ tài liệu vào phần mềm mạng thông tin nội bộ của Đảng kịp thời, chính xác, an toàn, không để lộ, lọt thông tin hoặc mất cắp tài liệu, hạn chế sai sót. Qua đó, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao CCHC, giảm tài liệu văn bản giấy. Trong năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận gần 15.600 văn bản, phát hành trên 4,3 nghìn văn bản, lập 172 hồ sơ hội nghị và hồ sơ tên gọi; 12 cặp tài liệu Văn kiện Đại hội; tiếp nhận và cấp phát trên 39.500 cuốn dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, triển khai cài đặt các ứng dụng phần mềm Trung tâm điều hành thông minh, sử dụng phần mềm họp không giấy, phục vụ 33 phiên họp; triển khai dùng thử nghiệm phần mềm chuyển giọng nói thành văn bản và nâng cấp thiết bị bảo mật hội nghị truyền hình…

Cùng với kết quả trên, Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành chỉnh lý tài liệu lưu trữ lịch sử nhiệm kỳ Đại hội 2010 – 2015 đưa vào bảo quản, tổ chức khai thác trong phông lưu trữ Đảng bộ tỉnh; phân loại, chỉnh lý 71 cặp/373 hồ sơ, tư liệu từ năm 2010 – 2019; phục vụ gần 100 lượt cán bộ đến tra cứu tài liệu/275 văn bản. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình công tác văn thư, lưu trữ Đảng, phát huy được giá trị tài liệu, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và các cơ quan, tổ chức trong tỉnh.

Hiện nay, mỗi cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy đều ra sức thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là “cánh tay” đắc lực của cấp ủy tỉnh vì Hà Giang phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020