Hà Giang

"3 trụ cột" xây dựng nền hành chính hiện đại ở Bắc Quang

09:48, 01/01/2021

BHG - Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên nền tảng công nghệ thông tin (CNTT); cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại trên “3 trụ cột” chính: Hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT.

Cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Bắc Quang ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.
Cán bộ Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Bắc Quang ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Xác định hạ tầng CNTT chính là nòng cốt để hiện đại hóa nền hành chính, huyện Bắc Quang đã quan tâm đầu tư, tạo nên bước phát triển vượt bậc. Đến nay, 23/23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có hệ thống cáp quang internet; tỷ lệ xã, thị trấn có sóng 4G, 3G đạt từ 80% đến trên 90%; tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động trên 90%, riêng khu tập trung đông dân cư đạt 100%. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn còn quan tâm đầu tư thiết bị CNTT, mua sắm máy vi tính, kết nối internet phục vụ cho hoạt động công vụ. Qua đó, tỷ lệ máy tính đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đạt 1,5 người/1 máy vi tính (riêng cán bộ là lãnh đạo đạt 1 máy vi tính/người), tỷ lệ máy tính có kết nối internet đạt trên 95%. Đặc biệt, 23/23 xã, thị trấn được đầu tư lắp đặt hệ thống loa truyền thanh thế hệ mới trên nền tảng internet, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Đi liền với sự phát triển của hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT đã tạo nên hiệu quả kép trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến cơ sở hoạt động thường xuyên và phát huy hiệu quả, vừa phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của huyện. Các cơ quan, đơn vị còn quyết liệt chuyển đổi sang phương thức làm việc số. Có thể kể đến việc 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên được cấp tài khoản thư điện tử công vụ (...@hagiang.gov.vn); 90% trong số đó thường xuyên sử dụng phục vụ công tác chuyên môn. Riêng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice được sử dụng hiệu quả tại 128/128 cơ quan, đơn vị với trên 1.600 tài khoản sử dụng được cung cấp cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Từ tháng 1.11.2020, tổng số văn bản phát hành đi của huyện Bắc Quang lên đến 8.250 văn bản, trong đó tỷ lệ văn bản có chữ ký số được phát hành là 7.052 văn bản, đạt 85,4%; tỷ lệ văn bản có ký số của cá nhân là 6.750 văn bản, đạt 81,8%. Cùng với kết quả này, huyện Bắc Quang còn sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý thông tin cuộc họp Edoc+ giúp thực hiện việc gửi, nhận và quản lý tài liệu trực tuyến. Đồng thời, trợ giúp chủ tọa điều hành, tương tác với các đại biểu tại cuộc họp; giúp theo dõi diễn biến cuộc họp, thực hiện các chức năng điểm danh, biểu quyết, đăng ký phát biểu, nhận tài liệu hoàn toàn trực tuyến... Thêm vào đó, các hệ thống CNTT của huyện được vận hành, duy trì hoạt động liên tục, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện; tạo ra môi trường làm việc điện tử, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Nếu như sự phát triển của hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT là điều kiện cần thì nhân lực CNTT chính là điều kiện đủ, mang ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT. Theo đó, huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ nhân lực CNTT. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn đã sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm phụ trách CNTT để quản trị, vận hành các hệ thống thông tin. Toàn huyện có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng máy vi tính trong hoạt động công vụ. Trong năm 2020, huyện Bắc Quang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức 1 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên phần mềm VNPT-iOffice cho các cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Cử cán bộ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, viên chức Trung tâm Văn hóa, TT&DL huyện; công chức văn hóa và Ban biên tập Trang thông tin điện tử (TTĐT) 23/23 xã, thị trấn tham gia lớp tập huấn cách quản trị Trang TTĐT... Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động củng cố, kiện toàn Ban biên tập, xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao trách nhiệm trong việc phê duyệt tin, bài, quản trị Trang TTĐT bảo đảm hoạt động hiệu quả. Hiện nay, toàn huyện có 24 trang TTĐT (gồm 1 Trang TTĐT của huyện và 23 Trang TTĐT các xã, thị trấn). Các Trang TTĐT đi vào hoạt động hiệu quả thực sự trở thành công cụ đắc lực cho công tác tuyên truyền tại cơ sở về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; giúp cán bộ, nhân dân tra cứu văn bản pháp luật, cập nhật thông tin, tin tức hoạt động của địa phương, nắm bắt ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, huyện một cách nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Có thể nói, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đã tạo nền tảng quan trọng để huyện Bắc Quang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.       

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Sở Giao thông vận tải nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

BHG - Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND tỉnh, Sở GTVT đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng cải cách, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong 6 tháng đầu năm 2020, sở đã tiếp nhận hơn 23.600 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết gần 23.500, hồ sơ trả đúng hạn gần 23.500, hồ sơ trả chậm 1 hồ sơ, 126 hồ sơ đang giải quyết do chưa đến hạn và trả lại 13 hồ sơ không đạt yêu cầu.

25/09/2020
Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở Quản Bạ

BHG - Những năm qua, cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trên địa bàn huyện Quản Bạ không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua thực hiện văn hóa công sở.

24/08/2020
Điện lực thành phố thực hiện Văn hóa doanh nghiệp

BHG - Điện lực thành phố Hà Giang có 92 cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ). Hiện đơn vị quản lý 298 Trạm biến áp, 394 km đường dây trung áp và 464 km đường dây hạ áp; quản lý, bán điện cho gần 31.350 khách hàng của 5 phường, 2 xã thuộc thành phố Hà Giang và 14 xã thuộc huyện Vị Xuyên. Thực hiện Văn hóa doanh nghiệp (VHDN)...

23/09/2020