Từng bước hiện đại hóa quản lý dân cư

Thứ Tư, 09/12/2020, 10:03 (GMT+7)

BHG - Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong hệ thống hành chính nhà nước có nhiều đổi mới; cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư (DC) được triển khai… Trên cơ sở đó, tỉnh ta từng bước đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý DC, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về DC theo hướng hiện đại.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính.       Ảnh: PHƯƠNG THÙY
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 896 phê duyệt Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý DC, giai đoạn 2013 – 2020. Đây là chủ trương quan trọng, nhằm cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý DC theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC. Đồng thời, đảm bảo thông tin cơ bản về công dân được quản lý tập trung, thống nhất trên toàn quốc từ khi sinh ra (đăng ký khai sinh) đến khi chết (đăng ký việc tử) trong CSDLQG về DC. Mặt khác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần phát triển Chính phủ điện tử.

Thực hiện Đề án trên, ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) 896 các cấp, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực BCĐ), các sở, ngành thành viên BCĐ, UBND 11 huyện, thành phố phối hợp với Cục Thống kê thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; thực hiện song hành cùng Dự án CSDLQG về DC và Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân của Bộ Công an.

Theo đó, các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung để nhân dân nhận thức vị trí, vai trò của Đề án; hướng đến sự đồng thuận phối hợp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác để cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin DC, xây dựng CSDLQG về DC, cấp thẻ căn cước công dân và số định danh cá nhân.

Để việc thu thập thông tin DC đạt hiệu quả, tỉnh ta phối hợp với Bộ Công an tổ chức 1 lớp tập huấn cho 58 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện; 11 lớp tập huấn cho 1.217 cán bộ cấp huyện, xã trực tiếp làm công tác thu thập thông tin DC, xây dựng CSDLQG về DC tại cơ sở. Mặt khác, chỉ đạo Công an tỉnh cử cán bộ tham gia 2 lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ xây dựng CSDLQG về DC do Bộ Công an tổ chức. Toàn tỉnh tiến hành rà soát, kiểm tra, phúc tra phiếu thu thập thông tin DC gồm 46 đợt với 82 lượt/11 huyện, thành phố; 649 lượt/193 xã, phường, thị trấn với 837.760 phiếu. Đồng thời, tra cứu tàng thư căn cước công dân phục vụ thu thập thông tin DC gồm 225.250 trường hợp, rà soát số nhân khẩu đặc biệt với tổng số 8.078 trường hợp. Riêng kết quả scan phiếu (quét lại các giấy tờ bản cứng để lưu thành file hình ảnh trên máy tính) đạt tỷ lệ 99,47%.

BCĐ 896 các cấp đẩy mạnh công tác cải cách TTHC tại bộ phận “một cửa” các cấp. Đến nay, liên quan đến giấy tờ công dân, có 8 TTHC được đơn giản hóa trình tự thủ tục, 8 mẫu đơn, tờ khai được chỉnh sửa nội dung cho phù hợp; 8 TTHC được cắt giảm thành phần và 8 TTHC được bãi bỏ, hủy bỏ. Không những vậy, lực lượng Công an còn bố trí 241 vị trí lắp đặt trang thiết bị, đường truyền; bố trí 358 đồng chí/193 địa bàn xã để triển khai, thực hiện xuyên suốt Dự án CSDLQG về DC và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp cấp số định danh cá nhân cho công dân đăng ký khai sinh từ 1.1.2016. Theo đó, hơn 72.000 trường hợp đã đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh cho trẻ em và đăng ký khai sinh lại…

Khi CSDLQG về DC được hoàn thiện, mỗi công dân được cấp 1 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các TTHC; xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân (như: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, thẻ bảo hiểm y tế…) nhưng không mang lại hiệu quả cao trong giải quyết TTHC. Do đó, tỉnh ta tiếp tục chỉ đạo đơn vị hữu quan tăng cường tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của CSDLQG về DC; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin DC, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án CSDLQG về DC. Đồng thời, đẩy mạnh công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tài chính của người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ TTHC. Từ đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội, đảm bảo cho sự phát triển KT-XH của tỉnh.

PHƯƠNG THÙY

.