Kho bạc Nhà nước Quang Bình quản lý hiệu quả nguồn ngân sách

Thứ Ba, 08/12/2020, 10:52 (GMT+7)

BHG - Nỗ lực, tích cực sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Quang Bình không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) mà còn là điểm sáng trong phong trào thi đua sáng tạo, cải tiến hoạt động nghiệp vụ được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao; góp phần đắc lực vào sự phát triển KT - XH của huyện.

Cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện hướng dẫn thủ tục hành chính cho khách hàng.
Cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện hướng dẫn thủ tục hành chính cho khách hàng.

Xác định công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm quản lý tốt nguồn công quỹ nên KBNN huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng Luật NSNN và các quy định về chế độ, định mức chi trả. Qua đó, đảm bảo chi đúng, chi đủ và chi kịp thời các khoản chi phí; góp phần thực hiện các mục tiêu, kế hoạch chung của địa phương. Để thực hiện tốt kiểm soát chi, KBNN huyện đẩy mạnh sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN để tăng cường trao đổi, nắm thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn kịp thời những quy định mới. Công tác cấp, phát kiểm soát chi NSNN đảm bảo các khoản chi đều có trong dự toán được duyệt, đúng đối tượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Thông qua kiểm soát chi, KBNN huyện đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, tham gia tích cực vào phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Nhiều năm trở lại đây, công tác quản lý và kiểm soát các khoản chi NSNN tại KBNN huyện luôn được đánh giá và ghi nhận đạt hiệu quả cao. Để có được kết quả đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức KBNN huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ và phát huy trách nhiệm đối với từng công việc chuyên môn trong quản lý và kiểm soát các khoản chi thường xuyên NSNN. Thời gian qua, KBNN huyện luôn chấp hành đúng quy định, chế độ của nhà nước trong giao dịch một cửa, quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư sử dụng NSNN; ưu tiên chi trả kịp thời các khoản tiền lương, phụ cấp, chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng là cán bộ, người có công, chi NSNN phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng… Bên cạnh đó, KBNN huyện tăng cường vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý vốn tồn ngân, tồn quỹ ngân sách, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân. Việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác kế toán, thanh toán, thường xuyên cải tiến quy trình, thủ tục, trang thiết bị kỹ thuật thanh toán hiện đại, nêu cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ kế toán, giao dịch viên đã tạo điều kiện thanh toán nhanh gọn, an toàn tạo được niềm tin với khách hàng. KBNN huyện thường xuyên quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo các điều kiện, quy định trong thực hiện chi NSNN; nâng cao chất lượng kiểm soát chi thông qua việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động kiểm soát chi NSNN. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thụ hưởng NSNN đến giao dịch; các quy trình, thủ tục hành chính liên quan tới kiểm soát chi NSNN được cập nhật đầy đủ, kịp thời, niêm yết công khai. Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong công tác cải cách hành chính, KBNN huyện luôn thực hiện theo phương châm: Giải quyết công việc gọn gàng, chính xác, kịp thời, thuận tiện; trong giao tiếp với các tổ chức, cá nhân ứng xử linh hoạt, văn minh. Từ tháng 1 - 10.2020, tổng thu NSNN của KBNN huyện 836.619 triệu đồng; trong đó, điều tiết thu ngân sách Trung ương 1.625 triệu đồng, điều tiết thu ngân sách địa phương 68.330 triệu đồng, thu thuế và phí 66.450 triệu đồng, thu khác ngân sách 800 triệu đồng, thu viện trợ, tài trợ, huy động đóng góp 1.080 triệu đồng, thu trợ cấp 694.310 triệu đồng, thu chuyên môn 4.024 triệu đồng. Tổng chi 102.340 triệu đồng, trong đó, chi đầu tư 149.262 triệu đồng, chi nguồn vốn chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững vốn Chương trình 135 là 12.358 triệu đồng, Chi nguồn vốn chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới 33.204 triệu đồng, chi nguồn vốn trong cân đối 4.609 triệu đồng, chi hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ 2086/TTCP 19.994 triệu đồng, chi nguồn vốn thu sử dụng đất 5.134 triệu đồng, chi nguồn vốn xổ số kiến thiết 250 triệu đồng, chi nguồn sự nghiệp giáo dục 14.007 triệu đồng, chi nguồn sự nghiệp giao thông 1.975 triệu đồng, chi nguồn sự nghiệp y tế 1.924 triệu đồng, chi nguồn sự nghiệp thủy lợi 1.649 triệu đồng, chi nguồn sự nghiệp khác (hỗ trợ đất trồng lúa) 3.557 triệu đồng, chi nguồn vốn Ailen 1.197 triệu đồng, chi nguồn vốn đầu tư và phát triển rừng 2.482 triệu đồng.

Giám đốc KBNN huyện Quang Bình, Nguyễn Khả Xuân, cho biết: KBNN huyện luôn phấn đấu nâng cao chất lượng quản lý quỹ với phương châm tập trung nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất mọi nguồn thu vào quỹ; đảm bảo giải ngân cấp phát cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án huyện, xã nhanh chóng kịp thời theo tiến độ thực hiện của chủ đầu tư góp phần đẩy nhanh phát triển KT - XH ở địa phương.  KBNN huyện luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức kỷ luật, đoàn kết, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật vẫn bố trí giao dịch viên trực thu ngân sách đầy đủ. Thời gian tới, KBNN huyện sẽ tăng cường kiểm soát, thanh toán các khoản kinh phí chi thường xuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác theo đúng chế độ quy định. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ tận tình với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý tiền, tài sản của nhà nước, kiểm soát hiệu quả thu - chi qua KBNN huyện. 

          Bài, ảnh: Đức Ninh

.