Hà Giang

Nâng tầm cải cách hành chính, vì Hà Giang phát triển

10:24, 21/08/2020

BHG - Vì Hà Giang phát triển, tỉnh ta đã và đang quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm hướng đến nền hành chính trong sạch phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận tiện, hiệu quả; trong đó, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo hiệu quả CCHC.

Công chức xã Pải Lủng (Mèo Vạc) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.                                Ảnh: TRẦN KẾ
Công chức xã Pải Lủng (Mèo Vạc) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: TRẦN KẾ

Trong chương trình tổng thể CCHC, tỉnh ta xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, trong đó công nghệ thông tin là phương tiện và cán bộ là then chốt. Theo đó, nhiều chủ trương, đề án, sáng kiến mang tính đột  phá được nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện và thu được kết quả tích cực. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI với nhiệm vụ “Phát huy sức mạnh toàn dân – Đẩy mạnh CCHC, vì Hà Giang phát triển” và Nghị quyết 04 (khóa XVI) của Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC giai đoạn 2016 – 2020 nhằm nâng cao chất lượng công vụ, tạo sự thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC. Tháng 5.2016, UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ hành chính công), mô hình này đã tạo bước đi đột phá của tỉnh, làm thay đổi rõ rệt về chất lượng cải cách TTHC, nâng cao tinh thần phục vụ của cơ quan Nhà nước, tạo sự tin tưởng của tổ chức, cá nhân do có sự kiểm soát, đôn đốc khách quan, chính xác, tin cậy hơn so với mô hình một cửa độc lập. Ngoài ra, nhiều thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC đã được cắt giảm và đơn giản hóa. Đến nay 31,55% TTHC được rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết; số TTHC cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 19,28%, mức độ 4 đạt 14,79%.

Tiếp đến, việc cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính cũng được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định; tinh gọn tổ chức bên trong của các đơn vị hành chính và giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp; thực hiện đầy đủ phân cấp quản lý giữa T.Ư với địa phương và từng lĩnh vực. Đến nay, đã giảm được 4 đơn vị cấp tỉnh, 12 phòng chuyên môn cấp huyện, 2 đơn vị hành chính cấp xã. Từ 2015 đến quý I.2020, toàn tỉnh đã giảm trừ được 2.158 chỉ tiêu số người làm việc và tinh giản biên chế được 1.471 người. Cùng với đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm và có nhiều đổi mới. Tỉnh đã hoàn thành triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức, tổ chức thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; hoàn thành việc bố trí công an chính quy về các xã, thị trấn…

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến từng cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử được triển khai đồng bộ. Hệ thống giao ban trực tuyến được triển khai sớm; phần mềm quản lý văn bản VNPT iOffice, ứng dụng chữ ký số tiếp tục được duy trì tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần phát triển KT – XH. Nhờ đó, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) nhiều năm liền được xếp hạng ở mức trung bình trở lên.

Thực tế cho thấy, công tác CCHC luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của toàn xã hội. Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2011 – 2020, đã có 27 tập thể, 89 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đây là sự động viên kịp thời đến các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng CCHC tại địa phương.

TRẦN KẾ


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Hội thi "Nụ cười cán bộ công chức, viên chức huyện Mèo Vạc trong thi hành công vụ" lần thứ Nhất

BHG - Trong 2 ngày 25 và 26.10, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Hội thi "Nụ cười cán bộ công chức, viên chức huyện Mèo Vạc trong thi hành công vụ" lần thứ Nhất.

27/10/2017
Thành phố Hà Giang hiện đại hóa nền hành chính

BHG - Với mục tiêu đổi mới phương thức phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong phát triển, thành phố Hà Giang (TPHG) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và hiện đại hóa nền hành chính.

 

23/07/2020
Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

BHG - "Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính...". Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra tại Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công diễn ra sáng 23.6. 

23/06/2020