Hà Giang

Quyết liệt trong cải cách hành chính ở Xín Mần

00:01, 20/07/2020

BHG - Thời gian qua, huyện Xín Mần đã tích cực khắc phục những hạn chế, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), từng bước chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các cơ quan hành chính trên địa bàn toàn huyện. Qua đó, góp phần củng cố bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lý từ cấp huyện đến cơ sở.

Để công tác CCHC đạt được hiệu quả cao, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện đồng bộ đến cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CCHC tại cơ sở. Đồng chí Phạm Đức Trường, cán bộ theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin huyện Xín Mần, cho biết: Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc nhận và gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã có nhiều đổi mới; sự nỗ lực của các cơ quan cải cách, kiểm soát TTHC, cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai, góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện.
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa UBND huyện.

Bên cạnh đó, Văn phòng UBND huyện đã chỉ đạo và tiến hành công bố, niêm yết  công khai các TTHC theo các quyết định của UBND tỉnh về công bố TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tích cực đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC, xây dựng quy trình liên thông giải quyết TTHC và cải cách TTHC, nhận văn bản có ký số... Nhìn chung, các TTHC đã được tiếp nhận, giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình và thời gian, không gây phiền hà cho cá nhân và tổ chức. Từ đầu năm đến nay, cấp xã, thị trấn có 167 thủ tục niêm yết, cập nhật lên dịch vụ công; cấp huyện có 223 thủ tục niêm yết, cập nhật lên dịch vụ công. Tổng hồ sơ giải quyết TTHC xong đúng hạn cấp huyện đạt 5.156 hồ sơ, đang giải quyết 269 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận tại cấp xã, thị trấn đạt 16.785 hồ sơ, 61 hồ sơ đang giải quyết.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế: Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo đúng quy trình, dẫn đến thời gian trả kết quả chưa kịp thời. Đặc biệt, cơ chế phối hợp giải quyết TTHC chưa thực hiện tốt. Ngoài ra, việc niêm yết công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đúng quy định...

Xác định rõ những hạn chế và để đẩy mạnh CCHC, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả trong CCHC. Qua các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND huyện, Phạm Duy Hiền chỉ đạo: Các phòng, ban, các xã, thị trấn tập trung rà soát, cập nhật TTHC đúng theo quy định pháp luật. Bố trí lựa chọn cán bộ có đủ năng lực chuyên môn và ứng xử tốt, đáp ứng yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC, tạo sự hài lòng trong nhân dân...

Bài, ảnh: Văn Long


Cùng chuyên mục

Tinh giản biên chế 88 trường hợp theo Nghị định 108 của Chính phủ

BHG - Ngày 26.6.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 995 phê duyệt danh sách tinh giản biên chế tỉnh Hà Giang đợt II năm 2020, gồm 88 trường hợp. Trong đó, 83 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, 5 trường hợp thôi việc ngay, theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31.8.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. 

29/06/2020
Hội thi "Nụ cười cán bộ công chức, viên chức huyện Mèo Vạc trong thi hành công vụ" lần thứ Nhất

BHG - Trong 2 ngày 25 và 26.10, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Hội thi "Nụ cười cán bộ công chức, viên chức huyện Mèo Vạc trong thi hành công vụ" lần thứ Nhất.

27/10/2017
Bộ Nội vụ kiểm tra việc sử dụng kết quả chỉ số SIPAS, PAR Index của tỉnh

BHG - Ngày 23.6, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (CCHC) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh và các sở, ngành của tỉnh nhằm kiểm tra việc sử dụng kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số CCHC (PAR Index) năm 2017 – 2019 của tỉnh…

23/06/2020
Triển khai Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

BHG - "Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và người đứng đầu các cơ quan đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính...". Đây là nội dung được đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra tại Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công diễn ra sáng 23.6. 

23/06/2020