Yên Minh xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên"

Thứ Hai, 15/06/2020, 11:09 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ đã được huyện Yên Minh quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt kết quả khả quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã Sủng Cháng (trái) kiểm tra, đánh giá số liệu kết quả 6 tháng đầu năm.
Lãnh đạo xã Sủng Cháng (trái) kiểm tra, đánh giá số liệu kết quả 6 tháng đầu năm.

Từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 29 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, các xã, thị trấn. Trong đó, luân chuyển từ huyện về xã 6 đồng chí, từ xã về huyện 3 đồng chí, từ xã sang xã 17 đồng chí, cùng với đó là gắn việc luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Minh, qua việc thực hiện luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả. Đồng thời, từng bước xây dựng các mô hình phát triển kinh tế góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Đồng chí Ngô Văn Nghĩa có thời gian công tác tại xã Lao Và Chải gần 10 năm. Từ tháng 11.2018 đồng chí được điều động, luân chuyển sang xã Sủng Cháng ở vị trí Chủ tịch UBND xã. Đồng chí chia sẻ: Từ khi được BTV Huyện ủy luân chuyển sang xã Sủng Cháng, với tình hình điều kiện kinh tế tại đây còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, dân trí hạn chế,... Để khắc phục những khó khăn trên, tôi phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng trao đổi kinh nghiệm với cán bộ xã; tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển nông nghiệp; chú trọng tìm hướng giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con.

Việc luân chuyển, điều động để rèn luyện, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, huyện đã gắn việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương để tránh tư tưởng cục bộ, góp phần nâng cao chất lượng điều hành, quản lý và khách quan, công bằng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Để tiếp tục thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ hiệu quả hơn nữa, BTV Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển được tiến hành theo từng bước và thận trọng. Đồng thời nghiên cứu rõ lộ trình đào tạo, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ, chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.