Ngăn chặn nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc

Thứ Ba, 05/05/2020, 16:30 (GMT+7)

BHG - Nhận diện hành vi, đa dạng phương thức tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị… Đây là một trong những nhóm giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm ngăn chặn hiệu quả, xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Chỉ thị số 10, ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, chỉ rõ: Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển KT-XH… Để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ; tỉnh ta đã thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Trong đó, xác định lấy phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay cho hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Minh chứng điển hình cho thấy, toàn tỉnh đã triển khai ký cam kết “nói không với tiêu cực và tham nhũng vặt” trong toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị, tổ chức và UBND 11/11 huyện, thành phố. Không những vậy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường biện pháp nhận diện đối với hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như: Đất đai, xây dựng cơ bản, cấp phép đầu tư; các hành vi tự ý đưa ra những yêu cầu bổ sung hồ sơ, thủ tục không cần thiết; hứa hẹn không làm, kéo dài thời gian trả kết quả; nhận diện, xử lý nghiêm nhũng nhiễu khi không có “lót tay, bôi trơn” khiến người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần mà không trả lời, giải thích thỏa đáng…

Để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã cầu thị lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc để giải quyết dứt điểm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những bất cập trong văn bản quy phạm pháp luật. Hoặc chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời công việc, kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh còn công khai hòm thư công vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố công khai số điện thoại đường dây nóng, hòm thư công vụ của mình đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Qua đó, sẵn sàng nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, xin lỗi và khắc phục hậu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 321 đơn vị công khai số điện thoại đường dây nóng; 291 đơn vị công khai địa chỉ hộp thư điện tử; 298 đơn vị công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân. Đặc biệt, 259 đơn vị giám sát tại cơ quan bằng công nghệ hiện đại, ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến; 210 đơn vị đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp…

Tròn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10, thông qua đường dây nóng, các cấp, ngành đã tiếp nhận, giải quyết 2 phản ánh của cá nhân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 27 ý kiến về lĩnh vực y tế; UBND tỉnh tiếp nhận, giải quyết 21 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo của công dân; thực hiện rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm đối với 640 người. Đặc biệt, đã phát hiện, xử lý 7 lượt người vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; 35 trường hợp vi phạm việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thông qua 95 cuộc thanh tra, kiểm tra. Riêng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.