Cục Hải quan triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ Ba, 03/03/2020, 08:58 (GMT+7)

BHG - Triển khai quyết định của Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Cục Hải quan tỉnh đã xây dựng kế hoạch với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức rà soát, tham gia ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung vào các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và các văn bản pháp luật khác. Trên cơ sở các văn bản pháp luật đã ban hành, trong quá trình thực hiện tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật sao cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giám sát hàng hóa qua hệ thống camera.
Công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy giám sát hàng hóa qua hệ thống camera.

Thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thông qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN; thực hiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN, đảm bảo tính kết nối, tính hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu.

Triển khai đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan Hải quan là đầu mối thực hiện tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch…), bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Chính phủ. Rà soát, đề xuất với Tổng cục Hải quan kiến nghị các bộ, ngành sửa đổi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới trên địa bàn tỉnh; cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, tập huấn do Tổng cục Hải quan tổ chức về việc nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới. Niêm yết công khai các các TTHC liên quan đến cấp các loại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định đối với các thủ tục hành chính mới.

Tiếp tục vận hành ổn định và nâng cao hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện phương thức báo cáo điện tử theo hướng dẫn Tổng cục Hải quan, hạn chế báo cáo giấy, giảm gánh nặng hành chính và tiết kiệm chi phí. Triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại thực hiện phối hợp thu 24/7.

Với việc triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, chắc chắn hoạt động XNK hàng hóa của doanh nghiệp và tư thương qua các cửa khẩu của tỉnh sẽ có nhiều thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu phát triển, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Bài, ảnh: VŨ HOÀNG

.