Tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử

Chủ Nhật, 05/01/2020, 16:02 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT của tỉnh ta đã có bước phát triển tích cực, góp phần cải cách hành chính, thúc đẩy KT - XH phát triển; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CNTT được ban hành, từng bước tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; hệ thống trang/cổng thông tin điện tử, quản lý văn bản; một cửa điện tử; thư điện tử được triển khai thống nhất, đồng bộ ở hầu hết các cơ quan, đơn vị và được chuyển đổi, quy hoạch về Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh,… được duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Hạ tầng trang thiết bị kỹ thuật và CNTT của các ngành, đơn vị, địa phương được quan tâm, cải tạo, nâng cấp; tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng; đến nay, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã triển khai đến 100% các cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã; hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình trực tuyến cơ quan Đảng, chính quyền được kết nối với các cơ quan Trung ương và các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn với quy mô 218 điểm cầu phục vụ các cuộc họp trực tuyến liên thông 2 cấp, 3 cấp; phần mềm Vnptioffice, tích hợp chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh, số lượng văn bản điện tử trao đổi trong ngày 4.640 văn bản/ngày; thực hiện cấp cho cán bộ, CCVC có thẩm quyền ký với khoảng gần 5.000 chứng thư số (USB Token và Sim PKI)  của Ban Cơ yếu Chính phủ; hệ thống thư điện tử công vụ được xây dựng, hoạt động hiệu quả với trên 16.000 hộp thư điện tử.

Ứng dụng CNTT để thúc đẩy phát triển chính quyền điện tử, tỉnh ta đã tập trung cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Hệ thống một cửa điện tử được triển khai 22/22 đơn vị cấp tỉnh; 11/11 đơn vị cấp huyện; 195/195 đơn vị cấp xã, cấu hình liên thông giữa các sở, ngành với Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh với 354 TTHC; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã triển khai công cụ đánh giá cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, đánh giá các cơ quan, đơn vị qua mạng xã hội (zalo, facebook)… Trang thông tin dịch vụ công đã cung cấp thông tin tự động và trực tuyến về tình hình giải quyết TTHC cho khách hàng và được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với 100% hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 1.996 TTHC, trong đó có 323 TTHC mức độ 3; 82 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Khách hàng có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ qua mạng internet; kết quả giải quyết TTHC được công khai trên hệ thống một cửa điện tử liên thông tại các đơn vị và trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp…

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự quyết tâm của các sở, ngành,… tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó còn gặp không ít khó khăn không chỉ về kinh phí mà cần sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt là con người. Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hiện, nhận thức của một số lãnh đạo, cán bộ, CCVC về vai trò, vị trí của việc ứng dụng và phát triển CNTT còn hạn chế, chưa chủ động nghiên cứu,  ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ. Một số ứng dụng CNTT tự phát theo yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị nên chưa đồng bộ, có sự chồng chéo, khó khăn trong việc liên thông, liên kết tích hợp thành các cơ sở dữ liệu của tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật CNTT và viễn thông tại các cơ quan, đơn vị còn yếu. Đặc biệt cấp xã, hệ thống đường truyền internet, 3G yếu, không ổn định; máy tính dùng cho cán bộ cấu hình thấp, chưa đáp ứng yêu cầu về công nghệ...

VĂN NGHỊ

.