Nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân

Thứ Tư, 11/12/2019, 09:11 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Quy định 11 của BCH T.Ư về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; huyện Bắc Mê đã tích cực triển khai và đưa ra nhiều cách làm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phòng Tiếp công dân Huyện ủy Bắc Mê tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dân.
Phòng Tiếp công dân Huyện ủy Bắc Mê tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người dân.

Thời gian qua, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp và phương hướng thực hiện như: Niêm yết lịch tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy; bố trí phòng tiếp công dân; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tiếp dân theo quy định; phân công cán bộ tiếp nhận thông tin và giúp việc trực tiếp tại các buổi tiếp công dân; quán triệt, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân ít nhất 2 ngày trong tháng; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, huyện đã ban hành Quy chế tiếp công dân; đưa ra Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong hoạt động tiếp công dân; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kiến nghị, phản ánh sau tiếp công dân; định kỳ tổ chức các buổi làm việc trực tiếp với cơ quan chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn theo quy định...

Trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản; năm 2019 huyện đã tiếp nhận 106 đơn, thư, tỷ lệ giải quyết 97,3%. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp dân 20 lượt với 15 nội dung, tỷ lệ giải quyết đạt 93%. Kết thúc các buổi tiếp dân, Huyện ủy có thông báo kết quả, văn bản chỉ đạo và giao cơ quan chức năng trả lời công dân.

Việc thực hiện các chỉ thị, quy định của T.Ư về công tác tiếp dân đã nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp, đối thoại, làm rõ bản chất vụ việc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai các nội dung, như: Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhất là các lĩnh vực phát sinh khiếu nại, tố cáo về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài chính ngân sách; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.