Bắc Quang điều tra xã hội học về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân với các cơ quan chuyên môn của huyện

Thứ Sáu, 06/12/2019, 15:02 (GMT+7)

BHG - Trong quý IV năm 2019, UBND huyện Bắc Quang đã triển khai điều tra xã hội học (XHH) để đánh giá khách quan, chính xác mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Qua điều tra xã hội học, Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Bắc Quang được xếp loại xuất sắc về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.
Qua điều tra xã hội học, Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Bắc Quang được xếp loại xuất sắc về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, huyện đã ban hành 6 mẫu phiếu trên tổng số 42.627 phiếu điều tra XHH, gồm: 3.757 phiếu dành cho Thường trực UBND huyện, đại biểu HĐND huyện; Thường trực UBND, công chức 23/23 xã, thị trấn; 38.870 phiếu khảo sát mức độ hài lòng dành cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nội dung lựa chọn điều tra XHH là những vấn đề được cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm, như: Thái độ giải quyết thủ tục hành chính của công chức; việc chấp hành giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức trong giờ hành chính của cán bộ, công chức; thời gian giải quyết thủ tục hành chính; việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; công tác tuyên truyền về chính sách, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính; chất lượng chuyên môn, thái độ phục vụ của công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan chuyên môn.

Qua kết quả điều tra năm 2019 cho thấy: Trong tổng số 13 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện không có cơ quan nào xếp loại yếu, trung bình. Đặc biệt, có 3 cơ quan xếp loại xuất sắc, gồm: Ban Tổ chức - Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND; Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra - Thanh tra huyện. Ngoài ra, có 9 cơ quan xếp loại tốt và chỉ có 1 cơ quan xếp loại khá.

Thông qua kết quả điều tra XHH, giúp UBND huyện Bắc Quang nắm được chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đối với người dân, tổ chức trong thực hiện dịch vụ hành chính công.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.