Kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Vị Xuyên

Thứ Ba, 08/10/2019, 09:39 (GMT+7)

BHG - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) huyện Vị Xuyên trực thuộc Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện là đầu mối trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND huyện; các cơ quan, đơn vị bố trí công chức đến thực hiện việc giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân…; đây cũng là nơi tạo môi trường thống nhất, văn minh, văn hóa, hiện đại, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC.

Người dân đến giải quyết thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Vị Xuyên.
Người dân đến giải quyết thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Vị Xuyên.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình giải quyết TTHC được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản các thủ tục; lưu giữ, sử dụng chung dữ liệu và kết nối giải quyết trực tuyến TTHC. Các TTHC thực hiện tại bộ phận này bao gồm: TTHC của các ngành, các lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện phù hợp với chức năng hoạt động và quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết TTHC; nhằm mang lại sự thuận tiện, hài lòng cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện các TTHC. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện có 4 cán bộ chuyên trách và 14 cán bộ biệt phái từ các đơn vị chuyên môn của huyện. Thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của mình, thời gian qua, công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua Bộ phận một cửa nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và thủ trưởng các đơn vị có TTHC đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Nhiều TTHC được đăng tải trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và niêm yết tại Bảng niêm yết. Trong thời gian gần đây, 1.045 hồ sơ được giải quyết trực tiếp tại Bộ phận một cửa; 444 hồ sơ được xử lý trên phần mềm dịch cụ công trực tuyến. Các đơn vị như: Chi cục Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tư pháp, Điện lực huyện, Công an huyện cử cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa theo giờ hành chính các ngày trong tuần; một số đơn vị khác khi có hồ sơ phát sinh, cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC sẽ thông báo đến cơ quan, đơn vị để cử cán bộ tới tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng một cách nhanh nhất về thời gian cho đối tượng đến thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động cũng không tránh khỏi một số hạn chế như: Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận một cửa huyện chưa “tinh thông” các TTHC thuộc đơn vị có liên quan, chỉ nắm được các TTHC thuộc lĩnh vực được phụ trách, vì vậy việc hướng dẫn, tư vấn cho công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC còn hạn chế. Việc giải quyết TTHC trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh chưa được các đơn vị quan tâm. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC, những tồn tại trên cần sớm có hướng khắc phục trong thời gian tới với tinh thần “Kỷ cương – Khoa học – Trách nhiệm”, “Văn Minh – Thân thiện – Nhiệt tình”.

Bài, ảnh: An Dương

.