Quang Bình nỗ lực nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Thứ Tư, 14/08/2019, 10:23 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, huyện Quang Bình đứng gần cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong số 11 huyện, thành phố của tỉnh. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cùng những giải pháp kịp thời, đến cuối năm 2018, chỉ số CCHC của huyện đã có những chuyển biến tích cực và vươn lên đứng thứ 5 toàn tỉnh. 

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn cho người dân tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quang Bình.
Giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn cho người dân tại Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quang Bình.

Theo kết quả công bố xếp hạng CCHC năm 2017, huyện Quang Bình được đánh giá với tổng số điểm 85,4/100 điểm, xếp loại tốt. Tuy nhiên, về xếp loại chỉ số CCHC chung còn hạn chế. Nguyên nhân do một số cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt các nội dung trong chương trình CCHC Nhà nước. Đặc biệt, tình trạng xử lý đơn thư, khiếu nại chưa dứt điểm dẫn đến vượt cấp; công tác kiểm soát công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa chưa được cập nhật thường xuyên và việc sử dụng chữ ký số, hòm thư điện tử công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) đạt tỷ lệ thấp... Với quan điểm thẳng thắn nhìn nhận những mặt yếu kém, huyện đã họp bàn các giải pháp tập trung tháo gỡ “nút thắt” để cải thiện chỉ số CCHC. 

Trên cơ sở kế hoạch của huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đẩy mạnh công tác CCHC. Trong đó, then chốt là đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò, năng lực của CBCC để giải quyết hiệu quả công việc được giao. Đồng thời, phát động nhân rộng các sáng kiến, mô hình, cách làm hay gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bộ phận một cửa, đảm bảo tính công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính mang đến sự hài lòng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến giao dịch.  

Với sự vào cuộc quyết liệt từ cấp huyện đến cơ sở, chỉ số CCHC năm 2018 của huyện đạt 85,6 điểm. Trong đó, tiêu chí công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 22,1 điểm; cải cách thể chế 4,5 điểm; cải cách thủ tục hành chính 5,2 điểm; cải cách tổ chức bộ máy 6,6 điểm. Đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa công tác quản lý hành chính đều duy trì mức ổn định, không có nhiều biến động. Riêng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 10,4/11 điểm tối đa, tăng 0,6 điểm so với năm 2017.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp huyện tiếp nhận 736 hồ sơ, cấp xã tiếp nhận 4.477 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước thời hạn tương đối cao. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được trang bị đầy đủ về hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT iOffice để nhận văn bản điện tử liên thông và 70% văn bản có ứng dụng chữ ký số chuyên dụng. Qua trao đổi, nhiều người dân cho rằng: “Ý thức tổ chức kỷ luật, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức cao hơn hẳn so với trước kia. Ngoài ra, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính công của huyện nhanh, gọn đã tiết kiệm thời gian, tạo lòng tin cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển trên vùng đất giàu tiềm năng”. 

Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, Nguyễn Tiến Dũng cho biết: “Để tạo đột phá về CCHC, huyện tiếp tục triển khai chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định của Chính phủ và Quyết định số 2052 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước, giai đoạn II (2016 - 2020), huyện Quang Bình cũng gắn kết quả thực hiện CCHC với việc đánh giá, xếp loại người đứng đầu và công tác thi đua khen thưởng hàng năm để làm thước đo sự nỗ lực của các cấp, ngành, từng bước tạo ra nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng tình hình phát triển hiện nay”.

Bài, ảnh: MỘC LAN

.