Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ ở Mèo Vạc

Thứ Tư, 14/08/2019, 17:26 (GMT+7)

BHG - Xác định cải cách hành chính (CCHC) mang tính “then chốt” để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT – XH ở địa phương; trong đó, yếu tố con người tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Huyện Mèo Vạc đã tập trung cải cách bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Người dân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lũng Chinh.
Người dân giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lũng Chinh.

Thời gian qua, trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; huyện Mèo Vạc đã ban hành các quy định nhằm tránh chồng chéo trong quá trình hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và xây dựng xong các Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với cơ quan Thanh tra huyện; Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND – UBND huyện; sáp nhập Trạm Chăn nuôi – Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông thành Trung tâm Dịch vụ Nông, lâm nghiệp huyện cùng phương án sáp nhập các xã, thôn và đề án sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Đồng thời, phân cấp cho các xã, thị trấn lựa chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn; phân cấp việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức cho cấp xã; phân cấp quản lý hồ sơ viên chức các đơn vị trường học cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và giao quyền tự chủ kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp. Qua đó, đã phát huy được tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu về công tác tổ chức CBCCVC; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Thư, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc cho biết: Thời gian qua, huyện thực đã hiện tốt việc sắp xếp vị trí việc làm của CBCCVC; triển khai thực hiện tinh giản biên chế năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn kịp thời. Hiện, toàn huyện có 389 cán bộ, công chức cấp xã; tỷ lệ đạt chuẩn 98,61%. Công tác quản lý CBCCVC được thực hiện đúng quy định,  việc bổ nhiệm số lượng công chức lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện được thực hiện theo quy định, hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh; công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện định kỳ theo tháng, quý; chế độ, chính sách đối với CBCCVC được thực hiện kịp thời, đúng quy định; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC và những người hoạt động không chuyên trách. Về đánh giá mức độ hoàn thành công việc với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đánh giá, phân loại cấp phó theo từng quý đối với các đơn vị sự nghiệp huyện, người đứng đầu các trường học; chấn chỉnh việc sử dụng phần mềm quản lý CBCCVC trong toàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, Nguyễn Cao Cường khẳng định: Công tác CCHC được các cấp, ngành của huyện triển khai đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp. Bộ máy hành chính được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch cũng như giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước và hoạt động của cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc được đẩy mạnh. Đặc biệt, thông qua cải cách bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ, công tác kiểm tra CCHC được thực hiện quyết liệt đã góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của CBCCVC, tạo uy tín và lòng tin của nhân dân; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ trong giải quyết TTHC, Mèo Vạc đang đẩy mạnh kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công vụ công chức tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn. Tăng cường quản lý đội ngũ CBCCVC và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; giải quyết TTHC đảm bảo đơn giản hóa; cập nhật, niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tăng cường theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém và đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả; tập huấn nghiệp vụ về CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp xã…

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.