Kết quả bước đầu sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thứ Tư, 14/08/2019, 10:17 (GMT+7)

BHG - Nậm Dịch và Bản Péo (Hoàng Su Phì) là 2 trong số những xã đầu tiên của tỉnh thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Đến nay, quá trình sáp nhập cơ bản diễn ra thuận lợi nhờ làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng như phát huy dân chủ và lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Cán bộ xã Nậm Dịch giới thiệu địa giới hành chính sau khi sáp nhập.
Cán bộ xã Nậm Dịch giới thiệu địa giới hành chính sau khi sáp nhập.

Theo thống kê, xã Nậm Dịch có diện tích tự nhiên 18,42 km2 và 2.018 khẩu; xã Bản Péo có diện tích 12,13 km2 với 1.455 khẩu. Cả 2 xã đều không đảm bảo tiêu chí về dân số và diện tích theo quy định. Thực hiện Kế hoạch triển khai phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 của UBND tỉnh; huyện Hoàng Su Phì đã đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Vương Văn Khoàng, Chủ tịch UBND xã Bản Péo cho biết: Xác định đây là chủ trương lớn, đúng đắn của Trung ương; nên Đảng ủy, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức xã. Tuy bước đầu cũng gặp một số khó khăn nhất định, nhưng qua tuyên truyền, vận động; đến nay, cán bộ, công chức và nhân dân đều đồng thuận, hưởng ứng cao.

Khi mới có thông tin về chủ trương sáp nhập, anh Hoàng Văn Tiêu, cán bộ văn phòng HĐND – UBND xã Nậm Dịch có những lo lắng, băn khoăn về công việc của mình sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ huyện đã có nhiều cuộc làm việc với cán bộ của cả 2 xã Nậm Dịch và Bản Péo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân nên anh hoàn toàn yên tâm công tác. Anh Tiêu cho biết: Sau khi UBND huyện khẳng định, việc sắp xếp, điều động cán bộ sẽ được giải quyết trên cơ sở phù hợp với chuyên môn và đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, tất cả các cán bộ đang làm việc tại xã đều yên tâm và vui vẻ chấp hành sự điều động, phân công công việc mới.

Về quá trình sáp nhập, ngày 29.7, 2 xã Nậm Dịch và Bản Péo đã tiến hành kỳ họp HĐND cấp xã để lấy ý kiến cử tri và biểu quyết về Đề án sắp xếp xã Nậm Dịch với xã Bản Péo. Kết quả, có 90,57% cử tri và 100% đại biểu HĐND xã Nậm Dịch và 98,6% cử tri cùng 100% đại biểu HĐND xã Bản Péo nhất trí về Đề án sáp nhập 2 xã. Ngày 6.8 vừa qua, HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường) để thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Bản Péo và xã Nậm Dịch. Trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu, 100% đại biểu nhất trí thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của UBND huyện. Đến nay, huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, văn bản trình UBND tỉnh.

Đồng chí Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết: Khó nhất trong sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là khâu sắp xếp nhân sự, vì ngoài việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức vào đơn vị hành chính mới thì cũng cần thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế đối với số cán bộ dôi dư. Giải bài toán này, UBND huyện đã tăng cường gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiến hành rà soát năng lực, tiêu chuẩn, kinh nghiệm của từng cán bộ để có phương án sắp xếp nhân sự hợp lý nhất để vừa tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng. Mục tiêu của việc sắp xếp này là nhằm xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ở cấp huyện, cấp xã tinh gọn hơn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, đặc biệt góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH ở những địa phương thuộc diện sắp xếp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương cần hết sức lưu ý đến việc sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, phải tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, bám sát quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, đó là sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải gắn với thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Có như vậy mới đảm bảo Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Bài, ảnh: Nguyễn Phương

.