Huyện Xín Mần đối thoại trực tiếp để gần dân và hiểu dân

Thứ Ba, 09/07/2019, 14:44 (GMT+7)

BHG - Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà dư luận quan tâm từ đó đề ra những giải pháp phát triển KT – XH phù hợp với thực tiễn, xử lý kịp thời những vướng mắc còn tồn tại. Mặt khác, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn... Đó là mục tiêu mà huyện Xín Mần đang hướng đến và được lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện ngay từ cơ sở.  

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Lùng Tráng, xã Thèn Phàng.
Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Lùng Tráng, xã Thèn Phàng.

Từ đầu năm đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân các xã, thị trấn. Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc đối thoại với nhân dân xã Thèn Phàng; Bí thư Huyện ủy đối thoại với người dân thị trấn Cốc Pài; Công an huyện đối thoại lắng nghe dân nói... Qua các cuộc đối thoại, người đứng đầu, các cấp, các ngành đã trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của người dân, nhất là các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua như: Nạn tín dụng đen, các chính sách về giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, tình trạng vi phạm giao thông trong thanh thiếu niên, xây dựng kè chống sạt lở, đền bù giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng điều hành, thực thi công vụ... Ông Dì Văn Long, Trưởng thôn Lùng Tráng, xã Thèn Phàng cho biết: Qua đối thoại trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở thôn, từ điều kiện thực tiễn của địa phương, người dân đã nêu lên nhiều ý kiến, kiến nghị xác thực như vấn đề tu sửa và làm đường giao thông nông thôn, chăm lo y tế - giáo dục, các giải pháp đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, trong đó đề cập đến việc mở rộng và phát triển thương hiệu gạo Già dui của địa phương trên thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh… 

Các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân tại các thôn, bản thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa nắm bắt tất cả các ý kiến từ cơ sở, tăng cường hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện. Bên cạnh đó, tiếp thu đầy đủ những phản ánh của nhân dân, cũng làm cơ sở để huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện và giải quyết đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các cuộc đối thoại với nhân dân, ngoài chủ trì là người đứng đầu huyện, các thành phần tham gia có lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn. Vì vậy, trên tinh thần minh bạch, dân chủ, sau khi tiếp nhận các ý kiến thông tin phản ánh của người dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống, các phòng, ban chuyên môn và địa phương chịu trách nhiệm giải đáp tại chỗ cho người dân theo chức năng và thẩm quyền của mình. 

Chủ tịch UBND huyện Xín Mần Hoàng Nhị Sơn cho biết: Tại mỗi cuộc đối thoại, Chủ tịch UBND huyện và người đứng đầu các đơn vị sẽ có trách nhiệm trả lời các ý kiến cũng như đưa ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; huyện cũng xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tiếp công dân của lãnh đạo huyện vào ngày 20 hàng tháng tại Trụ sở làm việc nhằm tiếp nhận đầy đủ và xử lý kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm. Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với nhân dân phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Quá trình tiếp công dân được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần vì lợi ích của nhân dân và phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”. Thời gian tới, huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm  tra, giám sát thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại ở các cấp để hoạt động này ngày càng có chất lượng, hiệu quả.

Bài, ảnh: Văn Long

.