Nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ Tư, 17/04/2019, 09:42 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 1.1.2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, tỉnh ta đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); hướng đến mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng nhanh số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa điện tử huyện Mèo Vạc.
Người dân đến làm các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa điện tử huyện Mèo Vạc.

Tỉnh ta xác định rõ mục tiêu hoàn thiện cơ chế, chính sách; đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC); tiếp cận thông tin về tín dụng, đất đai quy hoạch theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách TTHC về kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; cung ứng dịch vụ công trực tuyến và chính quyền điện tử; tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC; đẩy mạnh thanh toán điện tử...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đặt ra, nâng cao chỉ số PCI, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan T.Ư đóng chân trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đề xuất, tham mưu kế hoạch cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh cải cách TTHC, đơn giản hóa các quy trình thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Tổ chức làm việc với một số nhà đầu tư về các dự án thu hút đầu tư tại tỉnh; phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức khảo sát thực địa lựa chọn địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hoạt động Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp; phối hợp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án; chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin với doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục cho các nhà đầu tư.

Đồng chí Phạm Thanh Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Qua việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục đầu tư, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm một số thủ tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư dự án; cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3. Trong quý I, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án; đăng ký kinh doanh cho 23 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc; có 4 hợp tác xã thành lập mới; triển khai hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư cho một số nhà đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thủ tục đầu tư dự án và xây dựng kế hoạch chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp. Với nỗ lực không ngừng, chỉ số PCI tỉnh ta tăng 3 bậc trong năm 2018, xếp thứ 52/63 tỉnh, thành trong cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần, tỉnh ta tăng chủ yếu ở chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (từ 6,26 năm 2017 lên 7,31 năm 2018) và chỉ số chi phí không chính thức (tăng từ 4,49 năm 2017 lên 5,14 năm 2018); một số chỉ số cũng tăng, như: Tính năng động của chính quyền tỉnh; đào tạo lao động.

Nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, tỉnh ta đang đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện các TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính; tạo chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; tiếp cận điện năng, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản. Thực hiện đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện theo chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công (như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội). Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn, vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch; phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, giảm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, kể cả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

“Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ thông qua việc triển khai các đề tài, dự án khoa học của tỉnh. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ tiên tiến; kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống, xã hội. Tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Kế hoạch đột phá chung của tỉnh, Kế hoạch đột phá của các ngành, địa phương” – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Phạm Thanh Hòa cho biết thêm.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.