Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa"

Thứ Sáu, 05/04/2019, 09:15 (GMT+7)

BHG - Thời gian qua, việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả hoạt động cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã giúp huyện Mèo Vạc tạo uy tín và lòng tin với nhân dân; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước.

Người dân giao dịch tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính huyện Mèo Vạc.                                   Ảnh: KIM TIẾN
Người dân giao dịch tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính huyện Mèo Vạc. Ảnh: KIM TIẾN

Mặc dù thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng công tác CCHC được các ngành, các cấp ở Mèo Vạc triển khai đồng bộ, từng bước đi vào nề nếp. Các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát TTHC rườm rà, chồng chéo, đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đơn giản hóa TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC địa phương. Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách; đảm bảo hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ đề ra; duy trì tốt công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với người dân tích cực; tham mưu, đề xuất nhiều mô hình hiệu quả đã góp phần đẩy mạnh CCHC.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, cho biết: Bộ máy hành chính trên địa bàn được phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn; khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống chức năng, nhiệm vụ... Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo bộ phận “một cửa” của huyện, các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, công khai bộ TTHC; đảm bảo thuận tiện cho các cá nhân tìm hiểu thông tin dịch vụ hành chính; thường xuyên chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC.

Hiện, trên địa bàn huyện có 19 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã được thực hiện theo cơ chế “một cửa” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến nay, có 175 TTHC được niêm yết trên Trang thông tin điện tử huyện (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thông qua liên kết với Trang thông tin điện tử dịch vụ hành chính công tỉnh); có 2 TTHC thực hiện liên thông cấp xã. Qua tìm hiểu tại các xã, thị trấn được biết, với việc thực hiện công khai, đầy đủ số điện thoại “đường dây nóng”, thư điện tử tiếp nhận khiếu nại về CCHC; thực hiện chế độ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức, công dân đến làm việc được hướng dẫn thực hiện các TTHC và hoàn thiện hồ sơ nên trong quá trình giải quyết không có khiếu nại, kiến nghị về quy trình, quy định của các TTHC; không có khiếu nại, tố cáo về thái độ phục vụ của công chức thực hiện tiếp nhận TTHC. Đồng chí Tề Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Pả Vi, cho biết: Xã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ CCHC nên đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát đội ngũ công chức chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mặt khác, xã củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức và thường xuyên cử đi tập huấn nghiệp vụ CCHC; kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc để cán bộ, công chức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa” tại các xã, thị trấn là một trong những biện pháp hữu hiệu, tạo bước đột phá trong CCHC ở Mèo Vạc thời gian qua. Các TTHC rườm rà, chồng chéo đang dần được loại bỏ; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình giao dịch với các cơ quan công quyền. Để thúc đẩy KT – XH phát triển, Mèo Vạc đang tiếp tục đẩy mạnh CCHC theo hướng rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa TTHC, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.

VŨ THỊ KIM LIÊN

.