Bộ phận Hành chính khối - mô hình mới ở Bắc Quang

Thứ Tư, 13/02/2019, 09:19 (GMT+7)

BHG - Sắp xếp bộ phận văn thư, lưu trữ, kế toán, tài vụ của 6 cơ quan thành một đầu mối; trên cơ sở đó, từng bước sắp xếp các cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả… là quyết sách quan trọng của cấp ủy huyện Bắc Quang khi đưa vào vận hành mô hình mới: Bộ phận Hành chính Khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Lãnh đạo và công chức Bộ phận Hành chính Khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Quang trao đổi nghiệp vụ.
Lãnh đạo và công chức Bộ phận Hành chính Khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Quang trao đổi nghiệp vụ.

Thực tiễn cho thấy, công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện, gồm: Hội Nông dân, Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện chưa đồng bộ, thống nhất; khối lượng công việc không nhiều nhưng vẫn phải bố trí từ 1 – 2 người phụ trách, kiêm nhiệm, lãng phí nguồn nhân lực. Hơn nữa, việc theo dõi, quản lý văn bản đôi khi thiếu khoa học, chưa tập trung, thiếu chuyên nghiệp... Xuất phát từ thực tế này, tháng 7.2018, mô hình Bộ phận Hành chính Khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Quang chính thức vận hành. Bộ phận này không có con dấu riêng và chỉ cần 3 công chức đảm nhiệm, gồm: Tổ trưởng phụ trách chung, kiêm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; 1 công chức làm kế toán và 1 thủ quỹ. Riêng chủ tài khoản vẫn do Thủ trưởng các cơ quan đảm nhiệm. Chế độ làm việc được thực hiện chuyên trách. Riêng Tổ trưởng của Bộ phận Hành chính khối được hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng cho việc làm thêm giờ và xử lý công việc phát sinh...

Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, Bộ phận Hành chính khối từng bước chứng minh sự ưu việt. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang, Lục Minh Thắng cho biết: Bộ phận Hành chính khối đã góp phần quan trọng giảm bớt đầu mối cán bộ làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán của các tổ chức. Từ 6 đầu mối, nay chỉ còn một đầu mối tiếp nhận, quản lý, theo dõi, phân luồng, điều hành toàn bộ công tác văn thư, lưu trữ, kế toán, tài vụ của các cơ quan trong khối. Bộ phận này tiếp nhận, quản lý toàn bộ hệ thống văn bản đi, đến (cả văn bản điện tử) của các cơ quan trong khối. Từ đó, kịp thời phân luồng văn bản đến Thủ trưởng các cơ quan triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, quản lý, sắp xếp, bảo quản hồ sơ, tài liệu, văn bản để lưu trữ một cách bài bản, khoa học, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, tra cứu phục vụ công tác chuyên môn. Cách làm này góp phần giúp các cơ quan trong khối thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nếu như trước đây, nhiều cán bộ làm chuyên môn nhưng kiêm nhiệm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài vụ, kế toán, ít thời gian đi cơ sở thì nay, “nút thắt” này được gỡ khi có sự vận hành của Bộ phận Hành chính khối. Qua đó, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hoạt động chuyên môn, tạo động lực mới, cách làm mới, mạnh mẽ, sâu sát hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Bộ phận Hành chính Khối cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Quang đã và đang góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, giúp kiện toàn, sắp xếp lại bộ phận hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.