Sở Tài nguyên - Môi trường đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính

Thứ Ba, 13/11/2018, 15:01 (GMT+7)

BHG - Là đơn vị giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên đất đai; đo đạc, bản đồ và viễn thám; tài nguyên nước, khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu… Đây đều là các lĩnh vực liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT – XH, hoạt động đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, những năm qua, Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) đã tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sở TN-MT hiện có 6 phòng chuyên môn, 1 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với tổng số 189 công chức, viên chức, người lao động. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đang thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 6 lĩnh vực, 87 TTHC; mỗi năm tiếp nhận và giải quyết hàng nghìn hồ sơ, TTHC của người dân, doanh nghiệp. Do đó, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm; hàng năm đều ban hành kế hoạch cụ thể triển khai ứng dụng CNTT, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

Được biết, đến nay 100% máy tính của Sở TN-MT đã kết nối mạng nội bộ và kết nối Internet tốc độ cao; 100% công chức, viên chức, người lao động sử dụng thành thạo máy tính. Các ứng dụng dùng chung như dịch vụ công trực tuyến (mức độ 2), phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Vnptioffice, hệ thống thư điện tử... được triển khai hiệu quả; 100% cán bộ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và lãnh, chỉ đạo, điều hành công việc; 98% cán bộ thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc; tỷ lệ văn bản trao đổi qua mạng điện tử đạt 100%; xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống “một cửa” điện tử liên thông; bổ sung, sửa đổi và cập nhật thường xuyên thông tin trên Trang thông tin điện tử...

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc, giao dịch với tổ chức, cá nhân nhằm thống nhất tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ, giảm chi phí đi lại của công dân và các tổ chức; giảm công văn, giấy tờ, tiết kiệm chi phí. Tính đến tháng 9 năm nay, 100% TTHC Sở tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đều là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên. Riêng 3 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai gồm: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có thể tiếp nhận hồ sơ TTHC và trả kết quả qua mạng internet).

Theo Phó Chánh Văn phòng Sở TN-MT Nguyễn Thị Mười, việc ứng dụng CNTT của đơn vị thời gian qua mang lại hiệu quả tích cực, tiện lợi trong giải quyết TTHC, đảm bảo tiến độ công việc nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, minh bạch, người dân dễ tiếp cận thông tin; tạo chuyển biến đáng kể về phương pháp làm việc của cán bộ trong cơ quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

.