Quản Bạ tăng cường ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính

Thứ Ba, 06/11/2018, 09:33 (GMT+7)

BHG - Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Quản Bạ được đẩy mạnh gắn với cải cách hành chính (CCHC); nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận với thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

Các phòng, ban của huyện Quản Bạ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.
Các phòng, ban của huyện Quản Bạ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Xác định CNTT đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cải cách và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, theo Trưởng phòng Nội vụ huyện Quản Bạ, Nguyễn Văn Lý: ”Nhằm đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tạo bước đột phá trong đẩy nhanh tốc độ phát triển KT - XH, AN – QP trên địa bàn, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 264/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước huyện Quản Bạ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cung cấp thông tin đầu mối, hoàn thiện phiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT năm 2018, phiếu chấm điểm ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước”.

Về mức độ ứng dụng CNTT, huyện đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý văn bản phục vụ cho hoạt động quản lý và điều hành chung từ huyện tới cơ sở; qua đó, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đảm bảo thời gian. Hiện, 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng mạng nội bộ (LAN); các phòng chuyên môn của huyện đều có hòm thư điện tử sử dụng trong trao đổi công việc và lắp đặt hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến các xã. Cổng thông tin của huyện, xã được đưa vào hoạt động đã thực hiện tốt chế độ thông tin, cập nhật các tin, bài liên quan đến CCHC của tỉnh, huyện, xã…; góp phần tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC của địa phương.

Đặc biệt, huyện luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Bộ phận giao dịch “một cửa” các xã, thị trấn. Anh Mai Đức Thiện, phục trách Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính công huyện Quản Bạ, cho biết: “Việc ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện đang được đẩy mạnh, các xã đều sử dụng thư công vụ và có 1 trang thông tin riêng và ở bộ phận “một cửa” của các xã đều được lắp đặt camera giám sát; hiện, chúng tôi đang tiến hành tập huấn về sử dụng chữ ký số. Ngoài ra, huyện còn chú trọng đầu tư đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước cũng như chất lượng dịch vụ hành chính công. Đồng thời giảm nhẹ bộ máy và nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong CCHC của huyện”.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền về CCHC; các thông tin, kết quả chỉ số CCHC cấp huyện; chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT INDEX). Việc ứng dụng CNTT đã tạo ra những hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện thủ tục hành chính tại Quản Bạ; đây là bước đi ban đầu trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Lê Hải

.