Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở KH&ĐT, Sở TN&MT

Thứ Sáu, 16/11/2018, 10:44 (GMT+7)

BHG - Ngày 15.11, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác CCHC đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Dự buổi làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 2 sở.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh kết luận buổi kiểm tra CCHC tại Sở TN&MT tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh kết luận buổi kiểm tra CCHC tại Sở TN&MT tỉnh

10 tháng đầu năm 2018, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa nền hành chính. Nổi bật trong đó, Sở KH&ĐT có 139 danh mục thủ tục hành chính thì 33,7% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và 57,27% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3; lĩnh vực đăng ký kinh doanh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Riêng Sở TN&MT đã thực hiện hợp nhất các phòng, đơn vị tương đồng chức năng, nhiệm vụ để giảm 2 phòng chuyên môn, 1 chi cục, 1 đơn vị sự nghiệp, 4 phòng thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; tham mưu cho UBND tỉnh, đề xuất tinh giản 2 biên chế. Đồng thời, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai của 3 huyện/41 xã để cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất và tình trạng hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng...

Qua ý kiến trao đổi của thành viên đoàn và cơ quan được kiểm tra; kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh yêu cầu: Sở KH&ĐT, Sở TN&MT tiếp tục đổi mới, thực hiện toàn diện, trọng tâm, trọng điểm các nội dung CCHC để công tác CCHC đi vào nề nếp, thiết thực, hiệu quả hơn. Trong đó, Sở KH&ĐT cần xây dựng quy chế phối hợp riêng giữa đơn vị với Văn phòng UBND tỉnh về giải quyết thủ tục đầu ra của hồ sơ để phân rõ trách nhiệm, tăng hiệu quả công việc, tránh tình trạng hồ sơ quá hạn. Sở TN&MT thực hiện niêm yết đầu điểm danh mục thủ tục hành chính gắn với niêm yết nội dung chi tiết, giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận tiện hơn…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.