Hoàng Su Phì xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Thứ Năm, 22/11/2018, 08:54 (GMT+7)

BHG - Những năm gần đây, huyện Hoàng Su Phì đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy KT – XH phát triển.

Người dân giao dịch tại Trung tâm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính huyện Hoàng Su Phì.
Người dân giao dịch tại Trung tâm tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính huyện Hoàng Su Phì.

Xác định rõ tầm quan trọng của CCHC, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; kiện toàn lại Bộ phận “một cửa” cấp huyện và ở các địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC với nhiều hình thức đa dạng như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn; tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại Bộ phận giao dịch “một cửa”; lồng ghép với hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thôn, bản…

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện hiệu quả. UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu vị trí công việc. Bên cạnh đó, đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC ở cấp huyện và các xã, thị trấn đều có bảng niêm yết công khai các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật kịp thời danh sách TTHC được sửa đổi, bổ sung cũng như mức thu phí, lệ phí theo quy định. Đăng tải các bộ TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện, công khai địa chỉ thư điện tử để các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu. Từ đầu năm đến nay, có 1.042 hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp huyện; trong đó, trả sớm và đúng hạn 971 hồ sơ, 56 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Tổng số hồ sơ giải quyết theo cơ chế “một cửa” cấp xã từ đầu năm đến nay là 15.150 bộ, không có tình trạng tồn đọng.

Công tác hiện đại hóa hành chính luôn được các cấp chính quyền quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Trung tâm tiếp công dân và giải quyết TTHC huyện đã được nâng cấp và tu sửa, mua sắm thêm trang thiết bị như camera giám sát, máy scan, máy vi tính… Bộ phận “một cửa” tại các xã, thị trấn cũng được trang bị thêm máy vi tính, máy in đa năng phục vụ thiết thực công tác CCHC. Thực hiện kết nối liên thông qua hệ thống “một cửa” điện tử và dịch vụ công trực tuyến, cho phép cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến một cách đơn giản, thuận tiện. 100% các cơ quan, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn đã đưa vào sử dụng phần mềm VNPT ioffice; 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc nhằm giảm bớt giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện cũng gặp khó khăn, hạn chế nhất định. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng cơ sở vật chất ở một số xã còn thiếu, Bộ phận “một cửa” chật hẹp, thiếu diện tích. Nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, do vậy cán bộ trực tại Bộ phận “một cửa” mất nhiều thời gian hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Việc niêm yết công khai các TTHC đã được thực hiện nhưng tính cập nhật chưa cao; quy trình giải quyết một số TTHC còn lúng túng. Trình độ sử dụng các trang thiết bị như máy vi tính, máy in đa năng của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công việc…

Đồng chí Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian tới, huyện tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Bộ phận “một cửa”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tạo nền tảng thúc đẩy KT – XH địa phương phát triển.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.