Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước

Thứ Tư, 06/06/2018, 15:48 (GMT+7)

BHG - Theo kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh ta đặt mục tiêu: Đến năm 2020, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức (CBCC) đạt 97%, riêng cấp tỉnh, huyện đạt 100%; 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến đạt mức độ 2; 40% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Cán bộ bộ phận
Cán bộ bộ phận "một cửa" xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sau hơn 2 năm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có cáp quang đến trung tâm; toàn tỉnh có 1.514 trạm thu phát sóng (BTS); tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động đạt 98%, riêng khu vực trung tâm, đông dân cư đạt 100%; tỷ lệ máy tính/CBCC đạt 95%. Hầu hết các xã, phường, thị trấn được đầu tư triển khai mạng nội bộ LAN, phục vụ ứng dụng "một cửa" liên thông từ tỉnh đến các xã. Các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc triển khai mạng nội bộ, trang bị máy chủ và các phần mềm, phần cứng an toàn thông tin, đảm bảo khả năng kết nối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Từ tháng 6.2016, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã cài đặt và chính thức triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành điện tử VNPT-iOffice. Ước tính, khoảng 75% văn bản không mật trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sử dụng dưới dạng điện tử; 70% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; 28% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số. Qua đó, giúp việc điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữa UBND tỉnh với các cơ quan, ban, ngành và các địa phương được nhanh hơn, giảm tải việc phát hành văn bản giấy, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, sở, ngành đã triển khai ứng dụng CNTT chuyên ngành như: Ứng dụng phần mềm quản lý đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư; hệ thống giám sát trực tuyến các phiên tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh; phần mềm quản lý và cung cấp giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường… Việc ứng dụng CNTT trong ngành Giáo dục được triển khai đồng bộ đến các cấp học và các cơ sở giáo dục, hiện có trên 80% số trường áp dụng hồ sơ, sổ sách điện tử, báo cáo trực tuyến…

Duy trì, vận hành hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh; rà soát, điều chỉnh, cấp mới nâng tổng số hộp thư điện tử công vụ cho CBCC các cấp đạt trên 15 hộp thư. Đồng thời, cập nhật số điện thoại, hồ sơ danh bạ CBCC trên Cổng thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo các cấp khi cần, từ đó tiếp nhận các thông tin phản ánh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống giao ban trực tuyến trên địa bàn đã được kết nối liên thông 4 cấp, từ T.Ư, tỉnh, huyện, xã với quy mô 4 điểm cầu cấp tỉnh, 11/11 điểm cầu huyện, thành phố, 191/195 điểm cầu xã, phường, thị trấn. Các hệ thống giao ban trực tuyến hoạt động thường xuyên, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đáng kể trong cải cách hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cho CBCC, viên chức có thẩm quyền trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước với tổng số 2.725 Chứng thư số.

Triển khai hệ thống "một cửa" điện tử tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố kết nối liên thông với hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.hagiang.gov.vn do Trung tâm Hành chính công của tỉnh theo dõi, giám sát với 286 thủ tục hành chính liên thông giữa các sở, ngành và văn phòng UBND tỉnh. Tích hợp và đưa vào sử dụng chữ ký số chuyên dùng trên phần mềm "một cửa" điện tử liên thông.

Để việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tiếp tục phát huy hiệu quả, Ban Chỉ đạo CNTT và cải cách hành chính các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho CBCC, người dân và doanh nghiệp. Từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thường xuyên tập huấn nâng cao năng lực làm chủ công nghệ cho cán bộ chuyên trách CNTT. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, triển khai tích hợp trên phần mềm thư điện tử công vụ của tỉnh. Thực hiện quy hoạch, tích hợp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên nền tảng Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.