123
Xín Mần sau hơn 2 năm đột phá về cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Xín Mần sau hơn 2 năm đột phá về cải cách hành chính

Thứ Sáu, 11/05/2018, 08:42 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở huyện Xín Mần đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng thực thi công vụ từng bước được nâng lên. Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết kịp thời, đúng hạn theo quy định.

Công nghệ thông tin được đẩy mạnh ứng dụng trong hoạt động các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn.
Công nghệ thông tin được đẩy mạnh ứng dụng trong hoạt động các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn.

Để thực hiện tốt Chương trình đột phá về CCHC, hàng năm UBND huyện Xín Mần đều xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện CCHC, công tác tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra CCHC và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Xây dựng và tổ chức lại Bộ phận CCHC “một cửa” cấp huyện, thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch. Các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản gắn với trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quán triệt cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác CCHC, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chương trình đột phá về CCHC, chỉ số CCHC của huyện Xín Mần được tăng lên hàng năm. Trong năm 2016 đạt 86,43 điểm, xếp thứ 5/11 huyện, thành phố, tăng 12,95 điểm so với năm 2015. Huyện thực hiện sáp nhập theo chủ trương của tỉnh từ 30 ban chỉ đạo xuống 15 ban chỉ đạo; cấp xã bố trí đồng bộ theo 3 lĩnh vực: Nội chính, văn hóa - xã hội, kinh tế – nông, lâm nghiệp. Các TTHC được kiểm soát chặt chẽ không để việc phát sinh thủ tục, giấy phép con, đồng thời tổ chức rà soát cắt giảm tối đa thời gian giải quyết, nhằm tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Từ năm 2015 đến nay, tổng số TTHC được rà soát cấp huyện là 99 thủ tục, trong đó số thủ tục thực hiện nhiều là 61 thủ tục, số thủ tục sửa đổi là 25 thủ tục, số thủ tục cần bãi bỏ là 6 thủ tục, 2 thủ tục đề nghị ban hành mới; cấp xã tiến hành rà soát 53 thủ tục trong lĩnh vực hành chính tư pháp. Công tác sát nhập các cơ quan đơn vị, tinh giản biên chế, tổ chức lại bộ máy đúng quy định. Tính đến tháng 4. 2018, huyện đã giải quyết cho 63 CB, CCVC nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật của T.Ư, tỉnh, huyện. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện đều được công khai trên trang thông tin của huyện. UBND 19 xã, thị trấn niêm yết công khai nội quy, quy chế tiếp công dân, các TTHC. Việc tuyển dụng và bố trí sắp xếp sinh viên tăng cường được huyện thực hiện nghiêm túc, phù hợp với năng lực từng CCVC. Đối với sinh viên tăng cường, UBND huyện đã tuyển dụng, bố trí sắp xếp cho 10/11 đội viên Dự án 600, 1/5 đội viên Dự án 500 và 3/24 đội viên Đề án 07 của Tỉnh ủy.    

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thời gian qua, huyện Xín Mần cũng đã chỉ đạo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã được trang bị cơ bản đầy đủ máy tính phục vụ làm việc và kết nối mạng internet. Đồng thời thường xuyên sử dụng phần mềm trong quản ly, điều hành và thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ - VNPT Ioffice... Xín Mần cũng là huyện đi đầu trong tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin lắp đặt các điểm cầu trực tuyến từ huyện tới xã, thị trấn, lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống camera quản lý, điều hành tại UBND của 19 xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác CCHC, thời gian tới, huyện Xín Mần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật kiến thức cho CB, CCVC, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp làm nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC. Đồng thời, tăng cường triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị đáp ứng nhiệm vụ CCHC trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bài, ảnh: Văn Long

.