Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảm nghèo ở Xín Mần

Thứ Ba, 01/05/2018, 16:38 (GMT+7)

BHG - Công nghệ thông tin (CNTT) đang là công cụ hữu ích, phổ biến trong xã hội hiện đại và đang góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công việc, công tác quản lý nhà nước. Thời gian qua, với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 về cải cách hành chính nâng cao chất lượng giải quyết công vụ, huyện Xín Mần đã tích cực ứng dụng CNTT vào quản lý danh sách cận nghèo và hộ nghèo bằng việc đồng bộ phần mềm Misposasoft - Hệ thống thông tin quản lý các chính sách trợ giúp xã hội. Qua đó, góp phần quản lý tốt, theo dõi kịp thời và thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Chị Vùi Thị Toán, cán bộ LĐ - TBXH xã Chí Cà cập nhật thông tin quản lý các chính sách trợ giúp xã hội (Misposasoft).
Chị Vùi Thị Toán, cán bộ LĐ - TBXH xã Chí Cà cập nhật thông tin quản lý các chính sách trợ giúp xã hội (Misposasoft).

Trước đây, công tác điều tra và quản lý danh sách hộ nghèo và cận nghèo được cán bộ chuyên môn ở các xã, thị trấn thực hiện lập các bảng biểu hàng năm. Vì vậy, việc nắm bắt thông tin của các hộ nghèo, cận nghèo còn phụ thuộc nhiều ở cơ sở. Trong khi đó, việc lập các bảng biểu còn nhiều hạn chế như: Cập nhật các dữ liệu thông tin chưa đầy đủ, chưa kịp thời và cần đến nhiều thời gian để hoàn thành. Nên khi tìm hiểu các thông tin về hộ nghèo, cận nghèo, cấp huyện phải cập nhật thông tin từ cơ sở, công tác so sánh tỷ lệ hộ nghèo theo hàng năm cũng phải thực hiện rà soát theo phương pháp thủ công nên nhiều bất cập trong công tác quản lý, theo dõi và thực hiện chính sách giảm nghèo của Chính phủ đến với nhân dân.

Năm 2016, huyện Xín Mần đã triển khai ứng dụng phần mềm Misposasoft trong quản lý hộ nghèo và cận nghèo, trên cơ sở được sự hướng dẫn và thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TBXH). Với phần mềm ứng dụng trên, tất cả các phiếu điều tra, danh sách hộ cận nghèo, hộ nghèo được quét trực tiếp, cập nhật đầy đủ liên thông từ tỉnh, huyện đến các xã, thị trấn và quản lý qua mã số. Mỗi cán bộ LĐ - TBXH tại các xã, thị trấn có một mã số bảo mật riêng biệt đảm bảo an toàn thông tin được truyền tải. Việc liên thông giữa 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã, thị trấn trong ứng dụng phần mềm giúp cho cán bộ Phòng LĐ - TBXH ở huyện có thể nắm bắt kịp thời các thông tin danh sách hộ nghèo trên địa bàn. Anh Lù Văn Đức, cán bộ phụ trách lĩnh vực giảm nghèo của Phòng LĐ - TBXH huyện Xín Mần cho biết: Sau khi thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ - TBXH và Sở LĐ - TBXH áp dụng phần mềm, năm 2016 huyện bắt đầu triển khai quét phiếu điều tra hộ nghèo. Năm 2017, huyện áp dụng phần mềm vào công tác quản lý danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn từ huyện đến cấp cơ sở. Để thực hiện hiệu quả, huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ LĐ - TBXH ở xã, thị trấn về cách nhập và bảo mật thông tin. Đây là phần mềm được đánh giá rất hiệu quả, tiện ích trong công việc, đảm bảo an toàn và cập nhật kịp thời dữ liệu ở cơ sở.

Qua thời gian triển khai, hệ thống thông tin quản lý các chính sách trợ giúp xã hội cho thấy nhiều ưu điểm như: Tự tính toán kết quả điều tra thông qua quá trình quét phiếu điều tra trên địa bàn, rà soát tỷ lệ hộ nghèo và cập nhật so sánh tỷ lệ hộ nghèo theo từng năm... Thông qua hệ thống phần mềm, các thông tin, dữ liệu về các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn toàn huyện được hiển thị đầy đủ như: Địa chỉ thôn, bản; ngày, tháng, năm sinh; số khẩu trong gia đình, tình hình kinh tế; phân tích nguyên nhân dẫn đến nghèo và giải pháp khắc phục. Từ đó, tổng hợp thông tin kịp thời đến cơ quan chuyên môn và tham mưu cho cấp trên ban hành các chủ trương, chính sách giảm nghèo phù hợp. Chị Vùi Thị Toán, cán bộ LĐ - TBXH xã Chí Cà cho biết: Hiện tại xã có 604 hộ dân, trong đó 341 hộ nghèo và 115 hộ cận nghèo. Trước đây, công tác lập bảng biểu danh sách các hộ nghèo, so sánh tỷ lệ giảm nghèo hàng năm mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi ứng dụng phần mềm Misposasoft rất tiện lợi, phân tích rõ nét tình hình giảm nghèo trên địa bàn và báo cáo được cập nhật đầy đủ với huyện. Đặc biệt, hàng năm khi có hộ đầy đủ điều kiện thoát nghèo, phần mềm tự động cập nhật chuyển danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo sang danh mục khác. Bên cạnh đó, phần mềm được quản lý trên mạng internet, nên không cần thiết phải cài đặt cố định trên máy tính.     

Hiện tại, hệ thống thông tin quản lý các chính sách trợ giúp xã hội đang được huyện Xín Mần triển khai đồng bộ tại 19 xã, thị trấn. Sau hơn 1 năm triển khai đến nay, 100% cán bộ LĐ - TBXH ở các xã, thị trấn đã sử dụng thành thạo phần mềm. Hiện tại, huyện Xín Mần còn 6.457 hộ nghèo, chiếm tỷ tệ 47,62%, hộ cận nghèo còn 1.900 hộ; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, địa hình và tình hình thực tiễn của địa phương mỗi khác. Vì vậy, việc ứng dụng phần mềm sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo; phân tích kỹ lưỡng, sát thực điều kiện thực tiễn của từng hộ dân. Qua đó, hỗ trợ hiệu quả giúp huyện đề ra các chỉ tiêu, nghị quyết phù hợp với sự phát triển KT - XH; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

Bài, ảnh: VĂN LONG

.