123
Bắc Quang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Bắc Quang quyết liệt thực hiện cải cách hành chính

Thứ Năm, 12/04/2018, 09:11 (GMT+7)

BHG - Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước ở địa phương. Thời gian qua, huyện Bắc Quang đã triển khai nhiều giải pháp về CCHC đến từng cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trên địa bàn.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện Bắc Quang thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng thời gian quy định.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện Bắc Quang thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng thời gian quy định.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết đã đề ra, cũng như  đưa nghị quyết vào cuộc sống, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC theo từng năm, từng giai đoạn. Trong đó, ban hành các kế hoạch về đẩy mạnh công tác tuyên truyền và được lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp từ huyện đến xã, thị trấn; trong các buổi đối thoại giữa lãnh đạo huyện với nhân dân được kết hợp với việc nêu gương điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC trên Trang thông tin điện tử của huyện; qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ CB, CCVC. Điểm nổi bật trong công tác CCHC của huyện là, Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện tiến hành các cuộc thi đối với CB, CCVC trong lĩnh vực CCHC như: Thi sát hạch công chức xã; thi soạn thảo văn bản đối với CB, CCVC; thi tuyển viên chức quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Dịch vụ công cộng môi trường và cấp thoát nước. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành và thực hiện CCHC ở tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Qua quá trình thực hiện CCHC, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực chỉ đạo CB, CCVC chấp hành tốt các nội quy, quy chế văn hóa công sở theo quy định. Số thủ tục hành chính (TTHC) được công khai niêm yết đầy đủ, đúng quy định tại đơn vị và trên Trang thông tin điện tử của huyện đạt tỷ lệ 100%. Trách nhiệm người đứng đầu và CB, CCVC các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, Trung tâm Phục vụ Hành chính công huyện đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm được 255/299 TTHC và cấp xã 123/123 TTHC đạt 100%. Công tác giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông đã nhận 71.938 hồ sơ và giải quyết đúng hạn 71.822 hồ sơ; 116 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn. Trong quý I năm 2018, tiếp nhận tổng số 29.187 hồ sơ, đã giải quyết 29.027 hồ sơ đúng hạn. Việc quan tâm đến chất lượng tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ hành chính, đã rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; tất cả các TTHC được giảm từ 3 - 5 ngày theo quy định. Cùng với việc cập nhật TTHC mới, các cơ quan, đơn vị đã niêm yết đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan như: Biểu mẫu, tờ khai…

Việc thực hiện văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 03 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử và Chỉ thị 02 của UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc được huyện chỉ đạo chấp hành nghiêm túc. Trên cơ sở tuyên truyền và kiểm tra, giám sát thường xuyên của Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của huyện và của tỉnh đã ghi nhận có nhiều kết quả tích cực. Tại các cơ quan, đơn vị từ huyện đến các xã, thị trấn nhìn chung  chấp hành nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức; không có hiện tượng sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc... Các quy định về biển tên, chức danh hay niêm yết các quy chế tiếp công dân, nhất là phân công CB,CCVC trực và tiếp công dân tại bộ phận tiếp công dân.

Để thực hiện tốt cơ chế “một cửa” theo hướng hiện đại, UBND huyện đã đưa 3 bộ phận “một cửa” điện tử cấp xã gồm: Xã Tân Quang, thị trấn Việt Quang và thị trấn Vĩnh Tuy đi vào hoạt động đã đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC. Cùng đó, huyện quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, xã, thị trấn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thư công vụ và kết nối mạng LAN trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đến nay, 100% công chức huyện và trên 95% CB, CCVC cấp xã sử dụng thành thạo hệ thống văn phòng điện tử ioffice; trên 85% CB, CCVC sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã sử dụng mạng nội bộ LAN, góp phần quan trọng để huyện thực hiện tốt công tác CCHC, hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Vũ Văn Tú, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: CCHC được Đảng bộ huyện chọn làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Để thực hiện có hiệu quả, huyện đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến công tác CCHC vào thực tiễn của địa phương. Trong thời gian tới, Phòng Nội vụ sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất đối với các phòng, ban, các xã, thị trấn nhằm phát hiện những hạn chế để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh trong công tác. Qua đó, nâng cao hiệu quả chất lượng thực thi công vụ, tạo sự hài lòng và niềm tin của nhân dân tại các cơ quan Nhà nước.

Bài, ảnh: Văn Long

.