123
Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Bắc Quang - Báo Hà Giang điện tử

Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Bắc Quang

Thứ Bảy, 24/03/2018, 19:28 (GMT+7)

BHG - Ngày 23.3, Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính (KL, KCHC) của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Quang theo Quyết định số 2783/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp hành KL, KCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính kiểm tra sổ ghi lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Bắc Quang.
Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính kiểm tra sổ ghi lịch tiếp công dân của Ban tiếp công dân huyện Bắc Quang.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã tiến hành kiểm tra 13 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện gồm, xã Việt Vinh và thị trấn Việt Quang, với tổng số 228 CB, CCVC. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc nội quy, Quy chế Văn hóa công sở; Quy tắc ứng xử theo Quyết định số 03/2007 của Bộ Nội vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể đối với lãnh đạo và CB, CCVC; thực hiện tương đối tốt giờ giấc làm việc, kỷ luật công tác; Trung tâm phục vụ Hành chính công của huyện và bộ phận giao dịch một cửa xã, thị trấn phân công cán bộ trực, tiếp dân, xử lý các hồ sơ hành chính đầy đủ. Tại thời điểm kiểm tra, các phòng làm việc đều có biển tên chức danh; các đơn vị đã xuất trình biên bản ký kết an toàn giao thông; CB, CCVC chấp hành tốt quy định về đeo thẻ, cấm uống rượu bia, hút thuốc tại công sở trong giờ làm việc...

Sau khi kiểm tra, đoàn đã thông báo kết quả kiểm tra với lãnh đạo huyện Bắc Quang. Đồng thời, đề nghị các đơn vị niêm yết cụ thể lịch tiếp công dân. Trên cơ sở những kết quả đạt được, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chấp hành KL, KCHC góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Tin, ảnh: Văn Long

.