123
Một cửa điện tử liên thông trong cải cách hành chính ở thị trấn Vĩnh Tuy - Báo Hà Giang điện tử

Một cửa điện tử liên thông trong cải cách hành chính ở thị trấn Vĩnh Tuy

Thứ Bảy, 06/01/2018, 09:34 (GMT+7)

BHG - Nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiến tới xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, nhanh gọn, hiệu quả; ngày 1.1.2017, UBND thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) đã chính thức đưa vào thực hiện Bộ phận “một cửa” điện tử liên thông để phục vụ nhân dân.

Bộ phận Giao dịch “một cửa” thị trấn Vĩnh Tuy được thành lập từ năm 2003, bố trí 4 công chức làm việc thường xuyên (Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Giao thông, xây dựng - Đô thị và môi trường, Lao động, Thương binh và xã hội). Qua quá trình hoạt động, Bộ phận “một cửa” đã góp phần giải quyết các TTHC với các tổ chức và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch chủ yếu là thực hiện thủ công, các công chức hoạt động vẫn là độc lập, sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các công chức với nhau. Việc giải quyết và trả kết quả nặng tính sự vụ, dập khuôn, chưa chuyên nghiệp. Việc niêm yết các TTHC mới ban hành chưa kịp thời, chưa khoa học, cập nhật không đầy đủ, các TTHC giải quyết còn chậm, cơ sở vật chất đầu tư không đồng bộ, còn chắp vá...

Để khắc phục hạn chế nêu trên, đầu năm 2016, thị trấn Vĩnh Tuy đã xây dựng Đề án Bộ phận “một cửa” điện tử liên thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị như bàn quầy, tủ tài liệu, máy vi tính, máy in, máy photo, camera quan sát, niêm yết công khai các TTHC, mức thu phí, lệ phí..., tập huấn nghiệp vụ cho công chức về ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC.

Từ ngày 1.1. 2017, Bộ phận một cửa điện tử liên thông thị trấn Vĩnh Tuy chính thức đi vào hoạt động. Tất cả các thủ tục, lĩnh vực giao dịch hành chính trên phần mềm hệ thống dịch vụ hành chính công được cập nhật và sử dụng thống nhất. Các nội quy, quy chế hoạt động được thực hiện liên thông, đồng bộ. Qua gần 1 năm hoạt động, Bộ phận “một  cửa” điện tử liên thông đã tiếp nhận và giải quyết được 50 bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực địa chính, cùng 1.446 hồ sơ về hành chính, tư pháp, giải quyết dứt điểm 1.064 hồ sơ về lĩnh vực lao động, thương binh, 5 hồ sơ về tôn giáo, tín ngưỡng và 8 hồ sơ liên quan đến công tác văn hoá, xã hội.

Có thể nói, sau 1 năm thực hiện, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức đã được đổi mới, công khai, minh bạch. Tất cả các TTHC được giải quyết công khai, minh bạch và nhanh gọn, đúng pháp luật đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, thị trấn Vĩnh Tuy tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giao dịch của Bộ phận “một cửa” trong việc giải quyết TTHC, đồng thời cập nhật kịp thời các TTHC trên trang thông tin điện tử.

Nguyễn Hùng

.