123
Xín Mần phát huy hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử - Báo Hà Giang điện tử

Xín Mần phát huy hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử

Thứ Sáu, 17/11/2017, 08:21 (GMT+7)

BHG - Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử (TTTĐT) từ huyện đến các xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, từng bước chuyển hóa mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính ngay ở cơ sở; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là mục tiêu đang được huyện Xín Mần chú trọng đẩy mạnh.

Biên tập viên  TTTĐT xã Bản Ngò thực hiện đăng tải tin, bài.
Biên tập viên TTTĐT xã Bản Ngò thực hiện đăng tải tin, bài.

Thời gian qua, các TTTĐT từ huyện đến xã, thị trấn đang được huyện quan tâm cải tiến. Các thành viên Tổ Biên tập TTTĐT thường xuyên làm tốt công tác phối kết hợp và cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của từng cơ quan, đơn vị theo nội dung đã đề ra. Nhiều chuyên trang được duy trì cập nhật thường xuyên, kịp thời với những thông tin hoạt động ngành, địa phương; các đề án, dự án, các tuor, tuyến du lịch và điểm du lịch trên địa bàn huyện... Đặc biệt là mục văn bản pháp quy, thủ tục hành chính được chú trọng, rà soát và cập nhật những thông tin mới. Hệ thống TTTĐT của huyện thường xuyên bám sát nội dung tuyên truyền ở địa phương, các chương trình truyền hình ngày một đổi mới, phong phú và đa dạng; nhất là các chương trình tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, Chương trình xây dựng Nông thôn mới, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp. Các TTTĐT tích cực phản ánh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu gương thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kế hoạch rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết của T.Ư, tỉnh và huyện. Từ đầu năm đến nay, TTTĐT huyện đã đăng tải hơn 500 tin, bài và các văn bản quy  phạm pháp luật, thu hút sự quan tâm ngày càng đông đảo của độc giả.

Đối với TTTĐT các xã, thị trấn, trong 9 tháng đầu năm đã đăng tải trên 600 tin, bài. Số lượng truy cập thông tin vào TTTĐT các xã tăng lên theo từng ngày. Một số Trang TTĐT xã, thị trấn có số lượng truy cập nhiều như: Thị trấn Cốc Pài, Bản Ngò, Khuôn Lùng... Chị Nguyễn Thị Được, cán bộ văn hóa xã Bản Ngò cho biết: Từ khi TTTĐT xã được đưa vào hoạt động, việc quảng bá hình ảnh của địa phương cũng được tăng cường nhiều hơn. Ngoài việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, TTTĐT xã cũng cập nhật đầy đủ, kịp thời chương trình làm việc của lãnh đạo xã và các hoạt động cộng đồng đến với quần chúng nhân dân. Đối với xã Bản Ngò, hàng tháng đều có trên 300 lượt truy cập vào TTTĐT xã. Ban Biên tập cũng thực hiện tốt việc báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng lên huyện nhằm chỉ ra những hạn chế và nắm bắt được nhu cầu của độc giả, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TTTĐT cấp xã.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin trên địa bàn, thời gian qua huyện đã chỉ đạo thành lập Tổ Biên tập và các biên tập viên ở 19 xã, thị trấn phục vụ việc theo dõi, quản lý và đẩy tin, bài lên TTTĐT. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tổ chức tập huấn về cách viết tin, bài và đăng tải thông tin cho các đồng chí làm cộng tác viên, quản trị TTTĐT. Đến nay, nhìn chung Ban biên tập TTTĐT các xã, thị trấn đã thực hiện tốt Quy chế hoạt động của trang và thường xuyên đăng tải tin, bài, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên TTTĐT...

Đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Xín Mần cho biết: Huyện đã và đang chỉ đạo Tổ Biên tập, các cộng tác viên tăng cường viết bài về nội dung người tốt, việc tốt, nắm bắt những thông tin nóng trên địa bàn, cập nhật kịp thời đến với quần chúng nhân dân. Thời gian tới, huyện thực hiện đẩy mạnh công tác quản lý về nội dung tuyên truyền phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin; qua đó, góp phần phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT - XH của địa phương.

Bài, ảnh: Văn Long

.