123
Số hóa hồ sơ CB, CCVC nét mới trong công tác quản lý của Sở Nội vụ Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Số hóa hồ sơ CB, CCVC nét mới trong công tác quản lý của Sở Nội vụ Hà Giang

Thứ Hai, 08/05/2017, 15:36 (GMT+7)

BHG - Trong công tác quản cán bộ, công chức, việc sử dụng và khai thác thông tin cá nhân là rất cần thiết cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý hồ sơ CB, CCVC ở các cơ quan, đơn vị chủ yếu là bằng giấy, nên còn nhiều hạn chế, có thể hư hại hoặc thất thoát hồ sơ gốc; cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ của mỗi cá nhân còn chưa được kịp thời; đặc biệt là việc tổng hợp số liệu về cán bộ, công chức, viên chức còn mất rất nhiều thời gian, công sức và tính chính xác không cao.…

 
Thanh Thủy - Lê Lâm

 

.